Nejvhodnějším místem pro vybudování Zoo Praha měl být vltavský ostrov Štvanice

1. prosinec 2023

Historie Zoo Praha sahá až do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení zoologické zahrady, a to u příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky.

O deset let později byl založen výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře. Jedním z následně navrhovaných míst byla také zahrada Kinských na Smíchově. Ze všech těchto plánů ale vždy sešlo.

Na počátku 20. století se přípravou zřízení zoologické zahrady začal zabývat přírodovědec profesor Jiří Janda. Ten za nejvhodnější místo vybral vltavský ostrov Štvanice. Obrat nastal ve chvíli, kdy velkostatkář Alois Svoboda daroval městu pozemky v Tróji s podmínkou, že zoologická zahrada má být vybudována na nich.

Profesor Jiří Janda, první ředitel Zoo Praha, na snímku se slonem Babym

V roce 1926 se konala ustavující schůze Hospodářského, nákupního a stavebního družstva a Jiří Janda se stal jeho předsedou. Životní sen profesora Jandy se splnil 28. září 1931, kdy byla zoologická zahrada otevřena pro veřejnost a on se stal jejím prvním ředitelem.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio