Němí svědci historie: Hrochov

10. březen 2013
Hrochov

V cyklu Němí svědci historie se vydáme do vesnice, kterou bychom podle názvu možná hledali spíše v Africe.

Ovšem Hrochov je dnes součástí součástí obce Lipová. Název dostal podle majitele velkostatku Jakuba Hrocha Jalůvky z Melovic.

Nachází se na náhorní plošině severně od Lipové směrem ke Konici u silnice z Horního Štěpánova do Ptení. Podle záznamů tu bývaly silné větrné bouře.

Obec byla založena ve druhé polovině sedmnáctého století. Původně tu stály tři domy – hostinec, sýpka a pastouška.

Hrochov

Později se sem přistěhovalo třináct osadníků, kteří vymýtili lesy a postavili si tu další domky. Vesnice patřila k nejchudším vesnicím v okolí.

I tak tu najdeme zajímavé památky a příběhy i pověst o založení, podle níž se původně obec nazývala Zlatá Kaluž.

Více se dozvíte v pondělí 11. března.