Nestyďte se a vyhledejte pomoc, radí policisté z oddělení kyberkriminality

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy kpt. Michal Polčák a por. Petr Piňos

Kyberkriminalita zahrnuje trestné činy, kde je počítač či jiné médium útokem, nebo nástrojem trestné činnosti. „Jde např. o podvodné jednání, úvěrové podvody, porušení autorského práva a mravnostní delikty,“ vyjmenovává kpt. Michal Polčák.

S podvody se kriminalisté často setkávají na internetových inzertních servrech, podvodných e-shopech anebo v souvislosti s tzv. nigerijskými dopisy. „To se nějaká osoba vydává za amerického generála a chce se seznámit se svobodnou ženou nebo samoživitelkou v České republice. Slíbí, že když mu pošle peníze na letenku, přiletí a jako dárek jí přiveze drahokamy,“ popisuje kpt. Polčák z oddělení kyberkriminality. Jak dodává por. Petr Piňos, je potřeba zachovat selský rozum, např. si včas uvědomit, že je nesmysl, aby za námi někdo přiletěl přímou linkou New York – Olomouc.

Hodně případů podvodů je tzv. latentních, skrytých „Oběti se stydí za svou důvěřivost, za to, že naletěly,“ říká Petr Piňos a dokládá to případem ženy, která podvodníkovi postupně poslala skoro 2 miliony korun.

Mezi mravnostní delikty řadíme k nim sexuální nátlak, šíření pornografie, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií nebo navazování nedovolených kontaktů s dítětem. „V rámci prevence připravujeme pro děti už od mateřských škol besedy,“ říká por. Petr Piňos. S ním souvisí i program Kybersvět našich dětí aneb děti v zajetí internetu zaměřený na rodiče.