Neuvěřitelný příběh mladého muže ve víru první světové války

30. květen 2016

Příběh obyčejného kluka z Lašťan, který si prošel jak východní, tak italskou frontu první světové války. Pohled do zákopů i do týlu rakouských vojsk tak, jak jej neznáme – to je kniha Mé vzpomínky z vojny 1914 – 1919 Františka Šmídy.

Kniha vznikla jako retrospektivní vzpomínky. Sám autor přiznává, že po dvaceti letech od konce války, kdy se rozhodl svou anabázi sepsat, už některé zážitky odvál neúprosný čas.

Přesto se i dnes musíme divit fenomenální paměti Františka Šmídy, se kterou popisoval události a děje, které známe z učebnic dějepisu. Jako jednoroční dobrovolník byl aspirantem a později příslušníkem důstojnického sboru a tak měl přece jen poněkud větší přehled o tom, co se děje, než příslušníci mužstva.

Přesto si zachoval dostatek soucitu a empatie k tomu, aby dokázal odhadnout, jak strašná je moderní válka nejen pro vlastní vojáky, ale i pro nepřítele.

Sám byl při bojích na východní frontě zraněn. Zažil tedy i odvrácenou tvář války ve vojenském lazaretu v Olomouci. Jeho vzpomínky popisují nejen bojové akce, ale i chvíle odpočinku, zábavy či touhy po domově. Nevyhýbá se ani politickým tématům své doby a je pozoruhodné, jak se v něm mísí postoj českého vlastence s vojenskou disciplínou a věrností přísaze složené císaři.

Neobvyklý je také jeho pozorovací talent co do cest a putování krajinou, používání zbraní či nových bojových technik. Díky jeho vyprávění se čtenář stává nejen pozorovatelem, ale i bezděkým účastníkem válečné vřavy.

Mise mladého důstojníka Františka Šmídy jak název knihy napovídá, neskončila s vyhlášením konce I. světové války ale pokračovala i v bojích proti Maďarům na Slovensku. Zde se můžeme setkat s kritikou nové československé armády, která postrádala disciplínu i kvalitní velení. Zároveň nám však z duše důstojníka vykukuje také mladý muž, který se neváhá zamilovat.

František Šmída: Vzpomínky z vojny 1914 - 1919

O tom všem je kniha, která měla patrně původně být jen ceněným rodinným artefaktem. Tím, že se dostala na veřejnost, se s ní stal pozoruhodný dokument doby, která už je pro současnou generaci pouze dějepisem. Jeho děj vás nenechá knihu odložit a nenásilnou formou vám převypráví příběh ne jen jednoho, ale vlastně milionů můžu v zákopech celé Evropy.

V Setkání s literaturou v sobotu 19. března pak v našem vysílání zazní ukázka z knihy Vzpomínky z vojny v úpravě Jana Sulovského, režii Tomáše Soldána a v podání Josefa Bartoně.