Novela vodního zákona umožní úřadům dohled nad správným vyvážením jímek

12. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Odvoz fekálií (ilustrační foto)

Od nového roku platí nová pravidla pro vlastníky žump. Pokud je k tomu vodoprávní úřad vyzve, musí doložit doklady o vyvážení jímky specializovanou firmou. Za nesprávné nakládání s odpadními vodami pak úředníci můžou udělit desetitísícové pokuty.

„Na co si u toho dát pozor, je to, že vodoprávní úřad si může lehce spočítat podle počtu obyvatel v domácnosti, kolik odpadní vody by mělo být zhruba likvidováno,“ upřesňuje vedoucí oddělení životního prostředí městského úřadu v Zábřehu, pod který spadá vodoprávní úřad Květoslava Hýblová.

Nová legislativa by tak měla majitele žump odradit od nekalých praktik, jako například vyvážení odpadních vod na pole. „K likvidaci těchto odpadních vod je oprávněna pouze osoba, která to má v živnostenském oprávnění, nebo přímo odvoz do čističky odpadních vod. Je potřeba, aby vám k tomu vydali potvrzení o likvidaci odpadních vod,“ pokračuje Hýbová.

Pokud vlastník žumpy potřebné doklady nepředloží, nebo v nich úředníci najdou nesrovnalosti, hrozí pokuta. „Je tam výše až do 20 tisíc korun s tím, že pokud se jedná o opakované, může se to násobit,“ dodává Květoslava Hýblová s tím, že kontroly můžou pracovníci vodoprávních úřadů provádět na základě podnětů, ale taky namátkově.

Že by nová legislativa zvedla zájem lidí o vývoz žump, se ale nezdá. „Myslím si, že lidé o tom vůbec neví. Lidé budou doma, budou víc vyvážet, ale jinak to bude pořád stejné,“ potvrzuje jednatel olomoucké firmy, která tuto službu nabízí, Marek Koutný.

Cena za vývoz žumpy závisí na objemu i na vzdálenosti od čistírny odpadních vod. Podle Koutného ale například u rodinného domu se čtyřmi obyvateli vyjde taková údržba ročně zhruba kolem desíti tisíc korun.

Spustit audio