O angličtině můžeme s jistotou říct, že je jazykem světovým. Ale co třeba němčina?

cizí jazyky, učení, vzdělávání
cizí jazyky, učení, vzdělávání
0:00
/
0:00

Existuje spousta slov a slovních spojení, která se užívají s jistou významovou volností. Příkladem mohou být „světové jazyky“. Jenže které to jsou?

Teoreticky vzato by to vlastně mělo být všech těch 7 097 jazyků světa, které k dnešnímu dni eviduje ceněná a přesná internetová databáze jazyků Ethnologue. Prakticky tomu ale tak není a dobrat se odpovědi na otázku, které jazyky jsou skutečně světové, nemusí být lehké. Za světové jazyky je oprávněné a bezpečné pokládat ty jazyky, které fungují jako oficiální jazyky Organizace spojených národů. A těch je celkem šest. Které přesně, to se dozvíte v dnešním jazykovém okénku.