Občanský zákoník zásadně upřednostňuje dohodu mezi lidmi i v otázkách náhrady škody

9. leden 2018

Pokud k dohodě nedojde, můžou zasáhnout správní a samosprávní orgány (např. obce mají jisté pravomoci), nakonec zbývá soud.

„Práce justice se zlepšila, soudy fungují rychleji a efektivněji. Bohužel jsou ale věci, které urychlit nelze,“ říká JUDr. Leoš Vyhnánek.

 Základní úprava v občanském zákoníku rozlišuje pojmy škoda a újma. Újma je širší pojem, škoda se chápe, alespoň z hlediska zákona, jako újma majetková. Újma, resp. škoda nemůže existovat bez několika atributů, které musí být naplněny, abychom o vzniku nějaké škodné události vůbec mohli hovořit. „Škoda není možná bez škůdce a poškozeného,“ vysvětluje olomoucký právník.

 V úvahu dva připadají dva způsoby náhrady – buď v penězích anebo uvedením do původního stavu.

autor: voj
Spustit audio