Oběti trestných činů můžou využít služeb bezplatných poraden

28. květen 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zuzana Skoupilová

Probační a mediační služba České republiky nabízí projekt Proč zrovna já?, který zajišťuje odbornou pomoc obětem trestných činů. „Jde o bezplatné služby,“ zdůrazňuje Zuzana Skoupilová.

Poradci doprovázejí klienty na úřady, k soudům, na Policii České republiky, k nejrůznějším odborníkům apod. „Jde o to, aby se cítili bezpečně a nebyli na to sami,“ říká olomoucká poradkyně. Oběti trestných činů mají právo na informace, ochranu před hrozícím nebezpečím, na ochranu soukromí, případně peněžitou pomoc.

Oběť trestného činu je člověk, kterému bylo ublíženo. Stal se obětí krádeže, podvodu, dopravní nehody nebo násilného trestného činu. Zvlášť zranitelné oběti jsou lidé, kteří jsou už ze své podstaty oslabeni vzhledem k věku, zdravotnímu handicapu apod. „Jsou to děti, senioři nebo lidé, kterým bylo ublíženo nějakým ponižujícím trestným činem, třeba násilným, sexuálním apod.“ vyjmenovává Zuzana Skoupilová. 

Veškeré důležité informace najdete na stránkách www.pmscr.cz v rubrice projekty.

autor: voj
Spustit audio