Ochrana proti povodním

24. listopad 2002

SVITAVY - Zemědělská a vodohospodářská správa je připravena zahájit v příštím roce práce na protipovodňových opatřeních na Lačnovském potoce ve Svitavách...

Pro tamní radnici to ale znamená zásah do rozpočtu města, protože bude muset na své náklady opravovat a budovat v této souvislosti mosty a lávky. Povodí řeky Moravy je v příštím roce připraveno zahájit práce na dalším toku, který se nachází v bytové zástavbě města - na řece Svitavě. I v tomto případě budou práce financovány svitavskou radnicí. Úpravy by měly být dokončeny v roce 2005 a přijdou na 80 milionů korun.

autor: sra
Spustit audio