Okolo češtiny

Váháte mezi užíváním slovesného tvaru bychom a bysme? Věřte, že jsou na tom stejně i odborníci. Například bohemistka Marie Hádková, která si tyto tvary podmiňovacího způsobu vzala jako téma dnešního jazykového koutku Okolo češtiny.

Poslouchejte Český rozhlas Olomouc na frekvenci 106,8 nebo na internetu (v nízké, střední nebo vysoké kvalitě).