Okolo češtiny: Kladívkový papír, lepenka a papundekl

15. květen 2014

V naší pravidelné rubrice už jsme mluvli o takzvaných papírových slovech, která pronikají z jazyka administrativy do běžného vyjadřování.

A tentokrát budeme mluvit přímo o papíře, respektive o některých jeho druzích, protože samotné slovo papír nijak zvlášť tajemné nebo tajné není.

Už menší děti se ve škole učí, že ve starém Egyptě se psalo na papyrus, což je latinizovaný egyptský název té rostliny, ze které se vyráběly archy na psaní.

Daleko zajímavější jsou ale jiné, speciálnější termíny pro papír a jeho druhy, například kladívkový papír, lepenka nebo papundekl.

V pozadí termínu kladívkový papír stojí logo papírny Schoellershammer, která už asi 200 let funguje v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Ve jménu zakladatele této papírny je slovo Hammer, které v němčině znamená kladívko – a každý arch kvalitního papíru z této papírny býval dřív označen vyraženou značkou ve tvaru kladívka.

Více se dozvíte v našem vysílání v úterý 1. října.

autor: Kamila Ivanová
Spustit audio