Olomouc hostí setkání křesťanské mládeže

00947735.jpeg
00947735.jpeg
Do města přijelo při příležitosti Světového dne mládeže více než tisíc lidí ve věku od 14 do 26 let.

Setkání začalo už před devátou ráno. Po přivítání účastníků kázal v katedrále otec arcibiskup Jan Graubner. Ten pak vyslal mladé lidi na pouť na Svatý Kopeček. Po cestě se mohli na několika zastaveních zamyslet nad svými životními hodnotami a uvědomit si, proč na cestu vyrazili. Pouť měla symbolizovat jejich cestu životem.

Na Svatém Kopečku čekal poutníky zajímavý program s workshopy a přednáškami. 10 přednášejících hovořilo o různých tématech. Mimo jiné přijel i hlavní vojenský kaplan Jan Kozler, mluvil o křesťanství a válečné etice. Otec Pavel Šupol, jehož promluvy jsou mezi mládeží velmi populární, rozebíral křesťanství a hudbu.

Oslavy Světového dne mládeže inicioval bývalý papež Jan Pavel II. Sám se s mladými lidmi setkal i ve vyhledávaném poutním místě na olomouckém Svatém Kopečku, a to během své návštěvy v roce 1995. Na setkání tehdy dorazilo asi 8000 mladých lidí.