Olomouckou Univerzitu Palackého povede od května lékař Martin Procházka. Rozhodl o tom ve středu akademický senát

Nového rektora Univerzity Palackého v Olomouci jsme se zeptali, jaké jsou jeho pocity po středečním vítězství, jaký je jeho vztah ke studentům univerzity a co bude jako první řešit.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (* 1970)

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého, profesor v oboru gynekologie a porodnictví. Od roku 1994 pracoval na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, v současnosti je od roku 2019 děkanem Fakulty zdravotnických věd UP a od roku 2014 přednostou Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL. Dříve vedl také Ústav porodní asistence FZV UP. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace při těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. Jako lékař se odborně specializuje na vysoce riziková těhotenství, trombofilní stavy a na ambulantní gynekologii a prenatální péči, neplodnost a endometriózu. Zkušenosti získal i v rámci studijních pobytů a odborných stáží v Belgii, Švédsku a Holandsku. Podle databáze Web of Science je autorem 119 odborných prací, které mají přes 500 citací. Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a několika dalších evropských i mezinárodních odborných společností.

Zdroj: www.upol.cz

Lékař Martin Procházka odpověděl i na otázku, jak bude postupovat v případě výzkumného centra Catrin, o kterém se vedou už několik let na akademické půdě spory a řeší se i správní žaloba. Nechybí ani první vzkaz studentům. Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: bam , Tomáš Kedzior
Spustit audio