Olomoučtí chemici pomáhají archeologům odhalit způsob života lidí v dávné historii

8. říjen 2017

Pravěká či starověká keramika, šperky, ale třeba i kostěná brusle už prošly rukama olomouckých analytických chemiků. S využitím nejmodernějších technologií svým kolegům archeologům poskytují důležité informace o způsobu života lidí v různých historických obdobích.

„Teď se děje to, že z komory, do které svítí laser, vyjíždí deska se vzorkem, aby tam mohla kolegyně nějaký vzorek nadeponovat. To jsou ty zvuky, které slyšíme,“ popisuje dění u spektrometru Petr Bednář z katedry analytické chemie. Přístroj pomáhá při zkoumání organických látek z archeologických nálezů.

Na monitoru Bednář ukazuje barevné křivky z analýzy vláken na středověkých špercích. „Tato analýza ukazuje, že vzorek je spíše povahy rostlinné, protože ty signály, které tu vidíme, odpovídají sacharidickým řetězcům. Když zjistíme, že ta vlákna byla rostlinná, může to archeologům pomoct v představě, že ty šperky byly přichyceny nějakým rostlinným vláknem třeba na čelenku nebo čepici. Pokud by to byla vlákna živočišná, znamenalo by to, že šperky byly připevněny na nějaké čepici ze zvířete nebo zapletené ve vlasech,“ vysvětluje chemik.

Petr Bednář je pyšný na nález v pravěkém keramickém džbánku. Díky chemické analýze se prokázala hypotéza, že v nádobě bylo obilí. „Je to velmi silná indicie, že už v neolitických dobách se na našem území obiloviny používaly. V tomto případě šlo o vykopávky z hrobů, takže s největší pravděpodobností šlo o symbolický akt, kdy se zemřelému nechávaly v hrobě potraviny,“ dodává.

Chemie pomáhá archeologii, Olomouc

Archeologové se už v současnosti bez spolupráce s přírodovědci neobejdou, jak uvedl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška: „My už se dnes nemůžeme v archeologii spokojit s tím, že jsme vykopali hrob a v tom hrobě jsme našli nějaké nádoby. Musíme vědět, jestli v tom hrobě nebylo uloženo jako takzvaný milodar nebožtíkovi třeba něco organického, co se nám nezachovalo.“

Petr Bednář s kolegy už prozkoumali stovky nálezů. Spolupracují i s archeology ze Slovenska, Polska či Litvy.

autor: bam
Spustit audio