Opozici vadí, že olomoucké Radniční listy povede mluvčí developera

Olomoucká radnice - pohled z nádvoří radnice

Opoziční městští zastupitelé kritizují výběr nového šéfredaktora radničních novin v Olomouci. Radní z výběrového řízení vybrali vydavatele, který jmenoval do této funkce mluvčího developerského projektu Šantovka Juraje Aláče. Opozice upozorňuje na možný střet zájmů.

Investor totiž vedl s magistrátem soudní spory a snaží se prosadit stavbu kontroverzní výškové budovy Šantovka Tower. Vedení města ale oponuje, že v případě pochybení může šéfredaktora odvolat.

Juraje Aláče vybrala na pozici šéfredaktora Olomouckých listů společnost, která vyhrála tendr na vydávání radničních novin v následujících pěti letech.

Opoziční strany Pro Olomouc a Občané pro Olomouc společně proti osobě šéfredaktora protestují: „Jde podle mého názoru o naprosto jasný střet zájmů, kdy ta osoba bude na jedné straně šéfredaktorovat nějakému městskému periodiku a na straně druhé bude ústy nějakého jiného soukromého subjektu tomu samému městu vyhrožovat podáváním žalob,“ říká Dominika Kovaříková z hnutí Občané pro Olomouc.

Podobně to vidí i nejsilnější opoziční strana hnutí ANO. Jejich zastupitel Miloslav Tichý v prohlášení napsal, že považuje za nevhodné i novinářsky neetické, aby Juraj Aláč veřejně vystupoval za město a zároveň za subjekty, které jsou s městem v nějakém vztahu, či dokonce soudním sporu.

Sociálnědemokratický primátor Antotnín Staněk oponuje, že smlouva města s vydavatelem dává dostatečné nástroje, jak kontrolovat obsah novin i jak prosadit změnu šéfredaktora: „Jsem bytostně člověk odmítající dopředu kádrovat někoho a odsuzovat ho. Vycházím z toho, že dodavatel služby odpovídá za vyvážené a objektivní informace v souladu s tiskovým zákonem a že lidé, které bude k tomuto účelu zaměstnávat, budou tuto úlohu plnit. Všechno ostatní vnímám jako spekulaci, která se buď může, nebo nemusí naplnit.“

Politolog Pavel Šaradín nezpochybňuje profesní zdatnost Juraje Aláče. Město by ale podle něj mělo mít vliv na to, kdo bude šéfredaktorem radničních novin a tato osoba měla být dohodou většiny zastupitelů -radniční koalice i opozice: „Myslím si, že by takovýto člověk měl spíše působit v rámci radnice a nepodílet se na konkurenčních projektech, ať už by docházelo ke střetu zájmů, či nikoliv. Člověk, který bude z větší části pobývat na radnici a té věci se bude věnovat naplno.“