Ostatky profesora Polívky odpočívají mezi tajuplnou florou

Místo, kde byl ve druhé polovině osmnáctého století zřízen hřbitov, dnes krášlí magnóliová zahrada Smetanových sadů.

Socha prvního ředitele olomoucké české reálky byla v parku odhalena k desetiletému výročí jeho úmrtí v roce 1933. František Polívka vyučoval přírodopis, matematiku a fyziku. Je autorem několika botanických publikací, mezi nimi i stěžejního čtyřsvazkového díla s ilustracemi Adolfa Kašpara Názorné květeny zemí koruny České. Můžeme se tu dočíst: „Nepřeji si více, nežli abych svojí Názornou květenou roznítil v srdcích, v nichž ještě všecek ideál nezhasl, lásku k přírodě, jejímiž nejušlechtilejšími výtvory jsou zajisté něžná dítka tajůplné flóry.“

Autorem pomníku je známý olomoucký sochař Julius Pelikán. Na podstavci si můžeme všimnout symbolu ptáka a popelnice. Uvnitř jsou ukryty urny s ostatky Františka Polívky a jeho ženy Filomény.

autoři: Aleš Spurný , Ján Kadlec
Spustit audio