Ostružná vznikla jako vesnice dřevorubců až v 16. století

14. leden 2022

Ostružná patří mezi nejvýše položené obce někdejšího kolštejnského panství. I díky tomu byla založena poměrně pozdě, nicméně i tak je její historie docela pozoruhodná.

Už odpradávna vedla přes Ramzovské sedlo stezka překonávající díky této sníženině hradbu hor mezi Moravou a Slezskem. Podle dobových záznamů byly první domy v Ostružné postaveny už kolem roku 1561, kdy na nedalekém kolštejnském hradě seděl Václav ze Zvole. Chtěl využít bohatství ukryté ve dřevě jesenických lesů, a tak svolil k založení osady s názvem Sparrenhau. Pojmenování je odrazem zaměstnání zdejších obyvatel, neboť představuje místo těžby a zapracování dřeva. Později se z tohoto jména vyvinulo označení Spornhau. A právě překladem slova Sporn – ostruha vzniklo české jméno Ostružná.

Obec má poměrně velký katastr o rozloze 2443 hetraky, sahající od vrcholu Keprníku ve výšce 1423 metrů až po bod 550 metrů nad mořem v místě, kde Černý potok opouští katastr obce.

Hasičská zbrojnice je dnes v Ostružné už zcela nová a stojí za kostelem

Rozvoj vesnice byl docela bouřlivý. Již pár let po založení je zde uváděna dědičná rychta a jenom něco později se objevují zprávy o kostele a faře, kterou obýval luteránský pastor. V roce 1617 byla založena nedaleká osada Petříkov, která je součástí Ostružné dodnes.

Díky frekventované cestě přes hory obec dost postihly útrapy třicetileté války. Brzy se však vzpamatovala a v roce 1677 je zde opět uváděno 41 usedlých rodin. Farnost odchodem protestantského pastora zanikla. Až v roce 1784 byla obnovena římskokatolická lokální kuracie, později povýšená na faru. O deset let později byl dokončen nový kostel svatých Tří králů, který je nejvýznamnější památkou Ostružné. V jeho interiéru můžeme obdivovat pozoruhodné obrazy barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho. Ty však nebyly namalované pro zdejší chrám a pocházejí ze zrušeného olomouckého kostela Panny Marie v Předhradí.

Kostel svatých Tří králů

Obyvatelé obce však zdaleka neměli jednoduchý život. Živilo je skrovné zemědělství, zejména pastvinářství a pěstování lnu. Hodně místních obyvatel nacházelo obživu díky práci v lese. Průmyslovou výrobu bychom zde hledali marně. Výjimkou byla jen dílna na zinkové barvy, a pak také pila s výrobnou kartáčových prkének.

Škola je v obci zmiňována již v 18. století, od roku 1800 měla obec samostatnou školní budovu. Ve třicátých letech 20. století zde vznikla i menšinová česká škola. Přesto zde žilo poměrně hodně obyvatel. Nejvíce jich komisaři napočítali v první polovině 19. století, kdy jich bylo necelých 900. Pak už se ale počet obyvatel snižoval. Zdejší usedlíci byli vesměs německé národnosti, česká menšina se zde objevuje až po roce 1918, kdy se jedná hlavně o zaměstnance železnice.

Obecní úřad

První vlak do Ostružné přijel v roce 1888. Zřízení zastávky zde kromě lepšího odbytu dřeva přivedlo také turistický ruch. Vznikaly ubytovací kapacity, vesměs však v původních selských domech.

Na konci druhé světové války došlo vlivem vysídlení původního německého obyvatelstva ke značnému poklesu počtu místních trvalých usedlíků. Obec se začala proměňovat na rekreační oblast.

To se projevilo zejména po roce 1990. Obec připadla do nově vzniklého okresu Jeseník a stala se jedním z lyžařských center. V devadesátých letech byla rovněž nad vesnicí vystavěna větrná farma šesti elektráren, které patřily k prvním u nás.

Díky rekreačním snahám zde byly vybudovány nové ubytovací kapacity včetně větších středisek. Právě v jednom z nich vzniklo i pozoruhodné muzeum hudebních nástrojů. Nedaleko kostela byla před časem dokončena stavba nové hasičské zbrojnice. Kromě kostela zde najdeme několik drobných kapliček. Krásná je okolní krajina kde najdeme i krasové jevy.

autor: kbz
Spustit audio