Pocitové mapy zjišťují, kde se lidé necítí bezpečně. Místa strachu již označilo přes čtyři a půl tisíce respondentů

Univerzita Palackého ve spolupráci s Olomouckým krajem zjišťuje prostřednictvím pocitových map, kde se lidé ve velkých městech nejvíce bojí. Oslovují respondenty přímo s papírovými mapovými dotazníky, ale zapojit se může kdokoliv z obyvatel těchto měst prostřednictvím internetu. Více nám prozradil Petr Šimáček z katedry geografie.

„Občané města mají možnost identifikovat lokality, kde cítí nějaký problém nebo kde mají strach. Zároveň mohou navrhnout opatření, která by jim zajistila větší pocit bezpečí. Pro sběr potřebných dat kombinujeme osobní dotazování přímo v terénu s on-line dotazníkem, který většina měst sdílí na svém webu,“ uvedl hlavní řešitel projektu Petr Šimáček z katedry geografie.

Dotazník naleznete nejlépe tak, že do vyhledávače zadáte "strach z kriminality + název města" a dotazník by měl být první, co bude v nabídce. 

Do projektu se zapojila města Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice, Zábřeh, Šternberk, Uničov, Jeseník, Litovel, Mohelnice, Lipník nad Bečvou, Kojetín. „Po vzájemné domluvě s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která projevila zájem o výstupy z našeho projektu, jsme zkoumaný soubor měst rozšířili ještě i o Moravský Beroun. Agentura již dříve realizovala určitá opatření na území Moravského Berouna a zajímá ji, do jaké míry se tato opatření projevila mezi občany města,“ dodal Petr Šimáček.

autoři: Aleš Spurný , cho
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...