Pod kostelem v Kralovicích na severním Plzeňsku můžete spatřit nejstarší mumie u nás

3. květen 2022

V kryptě pod kostelem svatého Petra a Pavla s přilehlou kaplí v Kralovicích na severním Plzeňsku se nachází mumifikovaná těla slavného rodu Gryspeků. Podle předsedy spolku Gryspek Tomáše Soukupa jde o vůbec nejstarší mumie v České republice.

Kostel sv. Petra a Pavla s kaplí a hrobkou s nejstaršími českými mumiemi

„Klatovské mumie jsou oproti nim děťátka, jsou o sto let mladší. A další mumie, které se nacházejí v Brně a severních Čechách, jsou také mladší,“ pyšní se nejstaršími českými mumiemi Tomáš Soukup. „Přímo do hrobky mezi mumie není vstup možný, protože je zde udělaný systém přetlakové ventilace, který udržuje optimální podmínky pro zachování mumií, aby se nepoškodily především vlhkostí a plísněmi.“

Za to, že se mumie zachovaly až do dnešních dnů, může podle Tomáše Soukupa především geniální konstrukce hrobky: „Pod oknem je vstup větrací chodby, která přiváděla vzduch od hladiny kralovického potoka. Pod podlahou jsou větrací kanály, ze kterých šel vzduch sem na schodiště a dále do kaple, kde se nacházejí dva otvory v klenbě. Takže to tady bylo kontinuálně provětráváno komínovým efektem vzduchem se stabilní vlhkostí.“

Hrobka byla zrestaurována v roce 2012 a v současné době se zde nachází počítačem řízená přetlaková ventilace, která vyhodnocuje hodnoty venkovního prostředí a vnitřního prostředí v hrobce. Podle výsledků je do ní následně přiváděn vzduch.

Vedle zasklené části hrobky s mumiemi stojí figurína, která je vyrobena podle mumie Floriána Gryspeka. Ta představuje dobové renesanční oblečení. „Máme zde sice poškozený, ale zároveň největší soubor renesančního oblečení v Evropě. Muzeum ve Zlíně dokonce tvrdí, že má jednu botu Floriána Gryspeka, ale není to pravda, protože ta bota nekoresponduje s žádnou botou našich mumií,“ vysvětluje Tomáš Soukup.

Že se na mumiích dochovalo vůbec nějaké oblečení a obuv, je malý zázrak. „Od počátku 18. století vstupovali lidé do hrobky a kostelník jim za mrzký peníz dovolil, aby si na památku ustřihli kus oděvu z mumifikovaných těl. V té době byly také zcizeny některé boty mumií. Pouze Václav má obě boty, jinak máme některé mumie bosé nebo jen s jednou botou,“ uzavírá povídání o kralovických mumiích předseda spolku Gryspek.

Navštívit kostel svatého Petra a Pavla s přilehlou kaplí v Kralovicích mohou zájemci od začátku května až do konce října. Více informací je k dispozici v kralovickém infocentru.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio