Podhradský rybník v Plumlově je plný sinic, mohou za to i neukáznění lidé

7. srpen 2012

Kvalita vody v Podhradském rybníce v Plumlově se zhoršila. Povodí Moravy nechalo ze dna vodní plochy odtěžit bahno, aby však zabránilo výskytu sinic, musí přijmout ještě další opatření.

Voda v Podhradském rybníce se zkazila vlivem horkého počasí a také kvůli neukázněnosti některých obyvatel na Plumlovsku. „Na zhoršenou kvalitu vody mají vliv i místní občané, kteří do řek přitékajících do Podhradského rybníku pouštějí splašky,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Podhradský rybník, který se vlévá do Plumlovské přehrady, čeká další fáze revitalizace, která má přispět ke zlepšení kvality vody. Po odtěžení bahna ze dna vodní plochy dojde k vytvoření takzvaných litorálních pásem a sedimentačních zdrží na přítoku Hloučely, které přirozeně podpoří samočisticí schopnost vody. Povodí Moravy nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Ivo Opletal

Spustit audio