Podlesí na Šumpersku mělo být městem a centrem oblasti. Dnes je jen osadou Malé Moravy

2. září 2021

Do Podlesí na Šumpersku se dostaneme poměrně kvalitní cestou z Údolí Moravy směrem do kopců hanušovické vrchoviny, které zde tvoří velmi důstojnou opozici masívu Králického Sněžníku na druhé straně řeky. Kromě hor, zde však rozhodně budeme spíše obdivovat zdejší historii.

Kříž a chráněné lípy před vstupem na místní hřbitov

Už první pohled na střed Podlesí, které do roku 1946 neslo jméno Grumberk či Krumperky, prozradí, že místo návsi jsme na náměstí, za které by se nemusela stydět ani mnohem větší osídlená místa. Však mý zdejší rynek také téměř dvojnásobnou rozlohu než třeba náměstí v Mohelnici.

Starobylá fara sloužila i jako školní budova

Podlesí opravdu vzniklo jako zárodek města. O jeho založení se zasloužil Jan starší ze Žerotína a na Losinách. Vyčlenil samostatné panství se sídlem v Rudě nad Moravou v roce 1596 a začal pracovat na osídlení tehdy ještě panenské pravobřežní části Horního Pomoraví. Konečné rozhodnutí padlo 24. července 1598 a okamžitě bylo zahájeno vytyčování budoucího města na zeleném drnu.

Hasiči jsou v obci stále aktivní

Po úmrtí Jana staršího ze Žerotína v roce 1608 pokračoval v budování jeho syn Bernard, který následně obdařil Podlesí mnoha městskými výsadami. Osadníci tak směli zřizovat řemeslnické cechy a vést svobodný obchod se solí a lněnou přízí. Výsady dále opravňovaly k postavení pivovaru, sladovny, obilního mlýna, pily, radnice, špitálu, lázní ale i vězení. Dvanácti domům bylo přiznáno právo šenku vína. Dále se Bernard zavázal požádat zeměpána o přiznání pečetě a o svolení pořádání tří jarmarku ročně. Obyvatelé byli zproštěni robot u panských dvorů, nicméně museli pomáhat při žních a účastnit se velkých honů na vysokou zvěř a na vlky.

Mariánský sloup byl postaven v 18. století na náklady města aby jej ochránil před morem a dalšími chorobami

V čele města stál purkmistr se třemi radními, ale osídlení města postupovalo pomalu. V roce 1612 mělo městečko 38 rodin, do roku 1656 vzrostl počet rodin na 58. Podle církevního vizitátora Franze Josefa Schwoye tušíme, že v roce 1783 ve městě obývalo 129 domů 918 lidí.

Obec je položena poměrně vysoko v kopcích Hraběšické vrchoviny

Od počátku 19. století jsou zde uváděna dvě katastrální území. Jedno se týká města, druhé tzv. Horní a Dolní ulice. Na potoce pod městem stál mlýn, ve městě kvetla řemesla. Zemědělské pozemky kolem Podlesí produkovaly žito, oves, brambory a velmi ceněný len. Osídlení města vzrostlo na 1037 obyvatel, bydlících ve 137 domech. Po zrušení patrimoniální správy se obec stala součástí okresu Šumperk. V roce 1863 zde už žilo nejvíce obyvatel v historii – 1300 osob obyvatel. Krátce před tím však byla k Podlesí připojena původně samostatná ves Křivá Voda.

Směrovníky na Severomoravskou chatu připomínají že toto rekreační středisko patří do katatsru obce

Od roku 1869 zde byla pošta, od roku 1973 nádraží a v roce 1890 byla v obci postavena na i nová školní budova. Ve 20. století bylo založeno družstvo pro odbyt nitěných knoflíků, které se zde produkovaly, lnářské družstvo a později i mlékárna. Nedaleko byly objeveny radioaktivní chaty a začala se zde rozvíjet i turistika. V roce 1932 byla na kopci Pohořelec nad vesnicí postavena srubová chata, zárodek dnešní Severomoravské chaty.

Do obce lákaly i památky. Pozdně renesanční radnice ze 17. století či ranně barokní kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1683. V jeho blízkosti stojí starobylá patrová fara, která sloužila od roku 1672 i jako školní budova. Najdeme zde však i pozoruhodné drobné památky. Mariánský sloup na náměstí byl postaven nákladem města v roce 1739 k odvrácení morové nákazy i jiných nemocí. Historik Drahomír Polách popsal také u staré cesty z Podlesí do Raškova krásný kříž, ze kterého kdysi vytékala voda přímo z Kristovy rány v boku.

I když Podlesí po válce hodně zchátralo a od roku 1980 je jen místní částí malé Moravy, stále je to místo s nepopsatelným geniem loci a to platí i pro čarokrásné okolí tohoto kdysi nadějného místa.

autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.