Podpora pedagogů, propagace technických oborů. Projekt pomohl školám i s vybavením

26. říjen 2020

Zvýšit zájem žáků středních i základních škol o technické vzdělávání v Olomouckém kraji a podpořit pedagogy v jejich odborném růstu. To jsou hlavní cíle projektu IKAP s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, za kterým stojí Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje.

Celý projekt odstartoval v listopadu 2017 a v těchto dnech se blíží ke svému konci. Celkem se do něj zapojilo 57 základních škol, 29 středních škol a také tři střediska volného času. Na čtrnácti ze středních škol vznikla tzv. Centra kolegiální podpory, ta následně sloužila jako sídla krajských metodických kabinetů.

Tato centra se zároveň propojila se základními školami z blízkého okolí i se středními školami se stejným nebo podobným oborovým zaměřením. Projekt tím vytvořil ucelený systém podpory pedagogů v polytechnickém vzdělávání. Díky němu bylo zřízeno dvanáct kabinetů s konkrétním odborným zaměřením, například automobilní techniky, strojírenství, stavebnictví, zemědělství nebo gastronomie a tři kabinety pro podporu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.

Součástí projektu byly také akce, které měli zvýšit zájem dětí ze základních škol o technické obory. O jejich důležitosti i zajímavosti se mohli přesvědčit v rámci projektových dnů, pracovních workshopů, sdílené výuky nebo soutěží.

Krajské metodické kabinety zase organizovaly řadu akcí a odborných seminářů pro samotné pedagogy. „Probíhala pravidelná jednání členů kabinetů k plánování aktivit a jejich hodnocení, natáčely a zveřejňovaly se vzorové záznamy z výuky a webináře, novinky z jednotlivých oborů a seznamy doporučené odborné literatury. Všechny tyto výstupy jsou k dispozici všem pedagogům na webových stránkách projektu www.ikap.cz,“ uvedli zástupci projektu IKAP (Implementace Krajského akčního plánu).

Řada škol se díky němu dočkala také moderní techniky. Na vybavení škol směřovalo celkem 24 milionů Kč. Jednalo se třeba o pořízení osobního elektromobilu, CNC obráběcí centra, počítačové sestavy, zemědělskou techniku, vybavení chemických a gastronomických učeben a laboratoří, prostředky osobní ochrany a ochrany škol, vybavení pro stavební a dřevařské obory.

Dalším prioritním tématem, které projekt řešil, byla problematika rovných příležitostí ve vzdělávání, speciálně podpora nadaných a talentovaných žáků v odborném vzdělávání a podpora aplikovaných pohybových aktivit žáků se speciálními potřebami. Pedagogové, především učitelé tělesné výchovy, navštěvovali workshopy a semináře zaměřené na práci se žáky se smyslovým, tělesným, mentálním postižením, poruchami autistického spektra a zdravotním oslabením či chronickým onemocněním.

autor: Martin Dostál | zdroj: www.ikap.cz
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.