Podzimní etapa Flory Olomouc hostí Europom, přehlídku tradičních odrůd ovoce z celé Evropy

5. říjen 2017
Podzimní Flora Olomouc / Europom 2017

Česko poprvé hostí mezinárodní přehlídku tradičních ovocných odrůd z celé Evropy s názvem Europom. Najdete ji na podzimní výstavě Flora Olomouc, která právě dnes začíná. V pavilonu B na stáncích s mezinárodním označením už jsou naaranžovaná čerstvá jablka, hrušky či ořechy ve stovkách starých odrůd. Neztratí se mezi nimi ani ty české.

„Základní péče se soustřeďuje na řez. Pokud si s tím člověk neví rady, je dobré vzít si na toho někoho kvalifikovaného,“ radí Martin Lípa z Českého svazu ochránců přírody, jak se starat o tradiční krajové odrůdy.

„Chuť je jejich největší předností. V chuťových vlastnostech jsou velice pestré,“ dodává.

Hlavní garantkou expozice je Pavlína Švecová z Českého zahrádkářského svazu. „Když návštěvníci vstoupí do pavilonu B, uvidí začátek naši národní expozice České republiky, kde jsou různé staré odrůdy, které se nasbíraly po celé republice,“ popisuje.

Určit odrůdu pomohou odborníci i návštěvníkům

„Návštěvníci dále narazí na stánek s odborníky. Ti jim mohou určit staré odrůdy, které jim rostou na zahradě,“ pokračuje Švecová a ukazuje na nápis „Určování odrůd“, který označuje odbornou poradnu.

Podzimní Flora Olomouc / Europom 2017

„Potom se návštěvníci dostanou do centrální části Europomu, kde mají stánky jednotlivé země,“ uzavírá garantka výstavy. Národní stánky jsou označené vlajkami – je tady švédská, švýcarská, britská nebo třeba německá.

Právě kontakt s evropskými kolegy označuje Lípa za největší přínos Europomu. „Je to velmi cenné z hlediska toho, že získáme informace o odrůdách, které nejsou dobře popsány, a přesto byly na našem území oblíbené. Řadu odrůd, které jsme považovali za krajové speciality, se nakonec podařilo ztotožnit s jinou odrůdou, která je i v jiné zemi docela známá a dobře popsaná,“ říká Martin Lípa.

Zahrádkáři ani ochránci přírody nejsou suchaři, a tak na mezinárodní přehlídce Europom bude s trochou nadsázky pátrat i federální pomologická ústředna. Samozřejmě po odrůdách, o kterých se teď neví, v kterém koutu republiky či Evropy zrovna rostou.