Polkovice měly na pečeti kostel 400 let před jeho stavbou

6. září 2017
Kostel v Polkovicích

Rovina kolem Moravy v nejjižnější části Olomouckého kraje má podobu pravé hanácké krajiny. V ní leží vesnice, které své bohatství v minulosti postavily na úrodnosti zdejšího kraje a dodnes je to na jejich podobě znát. Jednou z nich jsou Polkovice.

Obec leží při křižovatce cest spojujících tři větší města zdejší oblasti – Prostějov, Tovačov a Kojetín. Páteř vesnice tvoří tovačovská silnice, zatímco spojnice Prostějova a Kojetína vede jižně od vsi. Severně od osady se líně vine dolní toky řeky Valová, do níž se u obce vlévá potůček s podivným jménem – Polkovický odpad.

Historie Polkovic sahají poměrně hluboko do historie. V roce 1275 je spojena se jménem vladyky Dalibora z Polkovic, který patřil k drobným zemanům zdejšího kraje. Od roku 1365 se půl vsi stalo majetkem olomoucké kapituly. Ta držela léno až do roku 1465, kdy ji král Jiří z Poděbrad spolu s řadou jiných osad v okolí dal v léno Ctiborovi Tovačovskému z Cimburka. Po čase se však olomoucká kapitula opět ujala správy celého panství.

V zámečku je dnes kulturní centrum

O sídle někdejších držitelů obce nic nevíme. Až na počátku 18. století byl v obci vystavěn malý zámeček. Odborníci se domnívají, že byl vybudován po velkém požáru obce v roce 1711. Podle dochovaného erbu je pravděpodobným iniciátorem stavby tehdejší olomoucký kanovník probošt Vilém Vojtěch hrabě Libštejnský z Kolovrat. Ještě před zámkem byly postaveny nové hospodářské budovy, které zajišťovaly provoz zemědělského statku kapituly. Zámeček se dochoval, dnes patří obci, která v něm provozuje kulturní centrum.

Zámeček v Polkovicích

K nejmladším památkám Polkovic patří monumentální novogotický kostel svatého Bartoloměje. I když polkovičtí představení obce používali již v 17. století pečeť, na které byl vyobrazen gotický kostel, v samotné vesnici chrám chyběl. Pečeť prozrazovala příslušnost Polkovic k olomoucké kapitule a současný kostel se v obci začal budovat až v roce 1908. O rok později byl dokončen a byla zde zřízena i fara, která ukončila staleté příslušenství obce k farnosti v Klenovicích.

V současnosti žije v Polkovicích necelých 550 obyvatel a obec se pomalu rozrůstá. Pro turisty jsou zde kromě památek zajímavé zejména silničky a polní cesty, které vhledem k terénu nabídnou pohodové svezení i méně zdatným cyklistům. Kromě nich si zde na své přijdou i milovníci koní, u obce je velké středisko chovu koní.