Pondělní Větrník - Roman Šimek

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů.

Pro lesníky je to šance poukázat na význam lesnictví a lesního hospodářství, přiblížit přínos lesa pro společnost i snahu zachovat lesy pro příští generace.

V tom vidí své poslání také ředitel Lesů města Olomouc, inženýr Roman Šimek. Povídat s ním si můžete také vy ve Větrníku Zory Ježkové, v pondělí 12. září v 11:00 - 12:00 hodin.