Pořadatelé prodejních zájezdů mají spoustu nových povinností, zákon více chrání spotřebitele

Olomoucká právnička JUDr. Barbora Daňková
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Olomoucká právnička JUDr. Barbora Daňková

Vnutit zranitelnějším osobám, mezi které často patří senioři, výrobky za předražené ceny anebo jim bránit opustit prostor, bývalo běžnou praxí. „Dnes je to jiné,“ říká JUDr. Barbora Daňková.

Pořadatelé musejí už v pozvánce uvádět identifikační údaje o sobě a výrobci, informace o tom, kde a jak dlouho bude zájezd s programem trvat, co a za jakou skutečnou cenu se bude nabízet. „A musí ji odeslat nejméně 10 dnů před pořádáním akce České obchodní inspekci,“ dodává olomoucká právnička.

Spotřebitelská smlouva může být uzavřená v písemné i ústní formě, můžeme ji ale uzavřít i prostřednictvím telefonu nebo internetu. Povinností spotřebitele je si ji řádně přečíst, aby nebyl nepříjemně překvapený.