Poslechněte si Poťouchlé pohádky pedagoga, výtvarníka a literáta Milana Valenty

20. únor 2017

Osmapadesátiletý šumperský rodák Milan Valenta je vskutku renezančním člověkem. Rozkročen mezi vědou a uměním, mezi prací učitele a spisovatele, píše odborné knihy i beletrii, maluje obrazy. To, co je ovšem pro veškeré jeho konání společné, je zájem o lidskou duši.

Prof. PaeDr. Milan Valenta, Ph.D. působí jako odborník v oblasti speciální pedagogiky – věnuje se psychopedii a dramaterapii. Je vedoucím oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci. Je rovněž garantem studia dramaterapie na Pedagogické a Filozofické fakultě UP v Olomouci. Valenta napsal tři desítky odborných publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii ale také řadu učebnic pro zvláštní, základní a střední školy.

Milan Valenta vystudoval v letech 1979 – 1984 Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Vzdělání si rozšířil v druhé polovině osmdesátých let studiem Dějepisu pro základní a střední školy na UJEP v Brně a v letech 1993 – 94 vystudoval obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze. Po doktorském studiu na UP Olomouc byl v roce 1998 jmenován docentem a roku 2008 profesorem Speciální pedagogiky.

Jako výtvarník uspořádal Milan Valenta více než čtyřicet samostatných a kolektivních výstav u nás i v zahraničí. Svým výtvarným projevem se hlásí k tradici art brut.

Milan Valenta se představil jako prozaik v roce 1998 opožděným debutem pěti krátkých próz z různých dějinných úseků zasazených do oblasti olomouckého regionu Raubířské povídky. Po delší samostatné próze Eluljá s podtitulem Archetypální příběh z kolektivního nevědomí následovala sbírka patnácti povídek nazvaná Krajina mírných hořkostí. Témata ze svých předchozích děl dále rozvinul v románu Pastýřka ohně, který je příběhem mladého kantora přijíždějícího do moravského pohraničí, kde se seznamuje s tajemnou ženou Barborkou. Linii příběhu ze současné doby prostupují pověsti a mýty z historie. Ve spolupráci s úspěšným ilustrátorem Ivanem Mračkem se Valenta představil také jako autor prózy pro děti nazvané Půďáci ze staré školy.

Na sklonku loňského roku představil Milan Valenta na olomoucké radnici s hercem Alfrédem Strejčkem a kytaristou Štěpánem Rakem svou zatím poslední knihu nazvanou Poťouchlé pohádky aneb Co čert nechtěl... ale chtěl zasazenou do prostředí Olomouce. Tyto drsné a tajemné pohádky provádí čtenáře nejrůznějšími zákoutími hanácké metropole. Knihu vydalo nakladatelství Albatros a výtečnými ilustracemi ji opatřil výtvarník Petr Válek.

Český rozhlas Olomouc představí knihu Milana Valenty Poťouchlé pohádky ve třech pokračováních. Pohádkové příběhy pro rozhlas upravil a s brněnským hercem Vladimírem Hauserem natočil režisér Tomáš Soldán. Uvedeme je v Setkání s literaturou 25. února a 4. a 11. března, vždy od 18 hodin.

S autorem Poťouchlých pohádek Milanem Valentou se ale ve Velkém studiu Českého rozhlasu setkáme živě už dříve - v úterý 21. února od 18 hodin. Podvečerem bude provázet Dita Vojnarová.

autor: sul
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.