Poutníci přichází ke kostelu Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách už 300 let

Poutní místo Mariahilf ve Zlatých Horách
Poutní místo Mariahilf ve Zlatých Horách

Věřící si připomněli 300 let od vzniku poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Ještě před druhou světovou válkou jej navštěvovalo až 100 tisíc poutníků ročně. Později ho komunisté nechali zlikvidovat. Skupině nadšenců se ho ale po revoluci podařilo obnovit.

Kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor je nejvyhledávanějším poutním místem na Jesenicku. Jeho historie se začala psát před 300 lety, kdy se v lese na stromě objevil obraz Bohorodičky jako poděkování za narození zdravého dítěte během třicetileté války. A od té doby přitahuje poutníky. V neděli si výročí připomněli na tradiční pouti rodin.

Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, zvané také Maria Hilf, má velmi pohnutou historii. Nejprve se lidé klaněli obrazu pověšenému na jedli, později postavila církev zděný kostel. Jenže komunisté ho nechali v roce 1973 vyhodit do povětří a buldozery ho srovnaly se zemí. Nový kostel vznikl zásluhou skupiny nadšenců.

Když začal v 90. letech na Maria Hilf pracovat, místo bylo zcela zpustlé a zarostlé, vzpomíná tehdejší správce Vladimír Začal.

Obnova poutního místa přišla asi na 30 miliónů korun, polovinu přitom zaplatili původní němečtí obyvatelé, váží si doteď jejich vstřícnosti Jiří Šnajdr. Byl ekonomem sdružení, bez kterého by se poutní místo zřejmě nikdy vzkřísit nepodařilo.

Stavba kostela skončila svěcením chrámu v roce 1995. Dnes se na poutním místě slouží pravidelné bohoslužby. Kromě nich se tu věřící setkávají na tradičních poutích.

„Jsou tři hlavní poutě. Pouť rodin v květnu, pak v srpnu hlavní pouť a pouť národu je třetí zářijovou sobotu,“ počítá rektor.

Ročně se na Maria Hilf zastaví asi 50 tisíc poutníků.