Povodí Moravy opraví břehy Bečvy po povodni

Státní podnik Povodí Moravy zahájil u obce Jezernice na Přerovsku opravy břehů Bečvy, které poškodily loňské povodně. Práce potrvají do října příštího roku, vyžádají si asi šest milionů korun. Povodí Moravy při opravách použije takzvané přírodě blízké konstrukce.

Upraveny budou tři lokality, oblasti u chatové osady Pod Křivým, oblouku toku Bečvy proti proudu od osady Rybáře a u levého břehu mezi vyústěním Uhřínovského potoka a Žabníku.

Projekt v konstrukcích počítá s kombinací lomového kamene a dřevní hmoty. V rámci vegetačních úprav odstraní pracovníci Povodí náletovou vegetaci a terén po akci zatravní. Projekt respektuje ekologické postupy a stabilitu toku jako významného prvku v krajině.

Úpravy břehů Bečvy mohou mírně ovlivnit kvalitu vody, což se může projevit zejména zakalením vody. Podle pracovníků Povodí Moravy by to však nemělo mít negativní vliv na ekosystém toku.