Povodí Moravy připravuje protipovodňovou ochranu Pobečví

Povodí Moravy ukončilo výběrové řízení na dodavatele studie protipovodňové ochrany Pobečví. Podle zadání musí vítěz dokument vypracovat do konce letošního roku, potom se jím bude zabývat ministerstvo zemědělství.

Materiál řeší drobné stavby jako ohrázování obcí, zpevnění hrází a zvýšení kapacity místních toků. Podle mluvčí Povodí Veroniky Hrdé má také odpovědět na otázku, zda bude potřebné pro ochranu měst a obcí na Přerovsku před velkou vodou postavit suchý poldr u Teplic nad Bečvou. „Ministerstvo zemědělství dostane od odborníků materiál, který určí, v jakém rozsahu by bylo dobré vybudovat poldr Teplice nad Bečvou. Tato stavba si totiž vyžádá téměř dvě a půl miliardy korun. Materiál bude také referovat o tom, jak probíhají výkupy potřebných pozemků. Resort zemědělství dostane také informace, s jakými protipovodňovými opatřeními se může začít nezávisle na tomto poldru. Ta by měla ochránit obce před dvacetiletou vodou, poldr Teplice nad Bečvou potom dokonce před takovou povodní, jaká přišla v roce 1997,“ dodala Hrdá.

Jana Zemková