PR Pohotovost Ministerstva pro místní rozvoj pomáhá samosprávám čelit dezinformacím a řešit konflikty

26. leden 2024

Bezplatnou podporu při komunikaci citlivých sociálních témat nabízí od roku 2020 služba PR Pohotovost, kterou poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Její tým může obcím a samosprávám pomoci s tím, jak komunikovat s frustrovanou veřejností, jak čelit hluboce zakořeněným mýtům, jak předcházet zbytečným konfliktům a negativní publicitě. Třeba v případě bezpečnostních incidentů, otevírání kontroverzní sociální služby nebo zavádění nových opatření ke zmírňování chudoby. 

PR Pohotovost Projektu Místo pro všechny poskytuje obcím a samosprávám vzdělávací semináře a individuální konzultace. A jak říká Charlota Dědková, obce se na PR Pohotovost většinou obracejí ve chvíli, kdy řeší nějaký akutní problém.

„Můžeme si to představit jako třeba nějakou hospodskou rvačku, která se přelije v daleko větší vlnu frustrace, kterou už to město jen velice těžko zvládá nějakými vlastními silami a požádá nás o radu, co s tím komunikačně udělat. My do té obce vstoupíme, v těch individuálních konzultacích se pokusíme najít nějakou cestu, jak tu situaci tady a teď co nejvíce zklidnit nějakým vhodným prohlášením nebo jiným krokem, který se v tu danou chvíli nabízí. A potom v té spolupráci pokračujeme dál, ať už třeba seminářem, anebo nějakými dalšími konzultacemi, které se ale více zaměřují na prevenci, co dělat, aby k takové vlně frustrace už nedocházelo. A pokud k ní dojde, jakým způsobem na ní plynule reagovat těmi vlastními silami tak, aby to bylo účinné.“

Jana Bohuňková uvádí příklad, který PR Pohotovost řešila vloni v Děčíně, kde hrozilo, že vzniknou nepokoje, domobrana a podobně. Veřejnost totiž začala podléhat panice, že ve městě řádí dvojice Ukrajinců, kteří napadají ženy.

„Jednalo se o situaci, kdy v Děčíně pod zámkem byla nalezena těžce zraněná žena, která po převozu do nemocnice asi po třech dnech zemřela. Jednalo se o ten první červencový týden, kdy všichni byli na dovolené. Dovolenou měl i patolog, policejní mluvčí a vedení města, což byli za nás tři klíčové složky, které v tom hrály komunikační roli. A protože ta veřejnost dlouho dobu neměla žádné informace, tak během toho týdne, kdy všichni měli dovolenou, se tam rozjelo neuvěřitelné množství falešných zpráv, spekulací, vyjádření typu kamarádka kamarádky, které se týkaly toho, že ta žena určitě byla zabita, znásilněna, okradena Ukrajinci. A tohle to se stalo před pár dny v Chlumci, a ještě se stal jeden případ na jiném místě v Děčíně! A lidi, pojďme, musíme chránit naše ženy a dívky! Nevycházejte! Policie nám všechno tutlá! A tak dál. Pak k tomu přispěl i jeden novinový článek, který také reagoval na ten nedostatek informací, titulek byl velmi nešťastně zvolený, protože tam popisoval něco jako Městem se šíří panika a spekulace, policie nekomunikuje. Což to rozjelo ještě víc.“

Nárůstu napětí zabránila lepší komunikace.

„V momentě, kdy my jsme do toho byli zataženi jako PR Pohotovost, tak jsme propojili všechny ty aktéry, zjistili jsme informace od policie, připravili jsme vyjádření, kde jsme vysvětlili, proč se nekomunikovalo, k čemu došlo, a v momentě, kdy policie mohla uvolnit informace, které se týkaly výsledků pitvy, tak jsme je sdíleli s vysvětlením, že nešlo o žádný násilný čin, že paní zemřela na následky požití většího množství alkoholu, chronické zdravotní problémy a úraz spojený s pádem. Takže toto vyjádření bylo klíčové. V ten moment se ta situace zklidnila. My jsme to i pěkně viděli na komentářích, které se ukázaly pod tímto vyjádřením, které publikovalo město a policie – a krize byla zažehnána.“

S PR Pohotovostí v současné době spolupracuje zhruba 30 samospráv. Mohlo by jich být ale daleko víc, protože jak Jana Bohuňková uzavírá, „komunikace je nejsilnější nástroj k řešení jakýchkoliv problémů.“

Spustit audio