Pracovníci mobilních hospiců mají obavy z rozvolňování mimořádných opatření

28. duben 2020

Už více než sedm týdnů čelí lékaři, zdravotní sestry a pečovatelé zvýšenému riziku nákazy koronavirem. Nejen v nemocnicích a ordinacích, ale taky v domácnostech nevyléčitelných lidí, kterým po celou dobu zajišťují zdravotní péči pracovníci mobilních hospiců.

Koordinátorka hospicové péče zábřežské charity Marie Václavská otevírá velkou skříň plnou léků. Kromě jejich vyzvednutí před výjezdy za klienty se ale už stalo rutinou i doplňování ochranných pomůcek a desinfekce. Jejich spotřeba tady na charitě je v posledních týdnech obrovská.

„Veškeré vybavení, které neseme k pacientovi, dezinfikujeme, auto dezinfikujeme po každém pacientovi, k pacietům chodíme v rukavicích, ruce si nepodáváme. Je to jiné, než to bylo,“ říká vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče Ludmila Nováková.

První měsíc od vyhlášení nouzového stavu se zábřežský domácí hospic potýkal s nedostatečnými dodávkami ochranných pomůcek a Charita si je musela zajišťovat sama. Služby tu ale přesto nijak neomezili. Jak dodává vrchní sestra, řada klientů by se bez pomoci zkrátka neobešla.

„Nedokážu si představit, že by tato péče mohla probíhat jenom po telefonu. Myslím si, že ve většině případů to bez návštěv nejde. Máme pacienty, u kterých návštěva probíhá jednou za tři dny, ale máme i takové, u kterých je denní návštěva potřebná,“ přibližuje vrchní sestra.

Přestože teď už s ochrannými pomůckami podle vedení zábřežské charity žádný problém není, obava z nákazy nezmizela. Částečně i kvůli současnému rozvolňování mimořádných opatření.

„Chodíme hlavně mezi umírající pacienty, ale i jejich rodiny. Takže je potřeba, abychom ještě my nebyli těmi, kdo roznáší infekci,“ doplňuje Ludmila Nováková. V plném rozsahu včetně přijímání nových klientů stále funguje třeba i mobilní hospic šumperské charity.

Spustit audio