Pramen v Olší prý pili už slavní věrozvěstové

16. červen 2022

Nevelký lesík mezi Majetínem, Krčmaní, Kokory a Čelechovicemi skrývá pozoruhodnou kapličku, která je poutním místem už od nejstarších historických dob Moravy. Tak alespoň hovoří o kapli v Olší stará legenda. Zdejší pramen ovšem láká poutníky i dnes, kdy se na zázračná uzdravení už tak moc nevěří.

Les Olší, který najdeme na dohled od hlavní silnice spojující Olomouc s Přerovem, patří ke zbytkům dávnějšího většího lesního komplexu, který vyplňoval krajinu nížiny kolem Moravy.

Jednalo se o druhově bohaté společenství flóry nížinných listnatých lesů typické pro stanoviště ovlivněná vysokou hladinou podzemní vody.

I dnešní lesík je kombinací tvrdého luhu s lipovými a březovými doubravami a olšinami s bohatou flórou a faunou. Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou vrstvou povodňových hlín. Podobným lesem je dodnes rezervace Království o kousek výše na severovýchod.

Poutě se zde konají dodnes

Podle staré legendy prý kázali v lese Olší už v dávných dobách počátku křesťanství svatí věrozvěstové Cyrila a Metoděj. Co je na tom pravdy, už těžko zjistíme. Odpradávna zde však na dřevěném sloupku býval obraz bohorodičky.

Lidé sem docházeli i k prameni vody, který zde prýštil. Jedná se o jeden z nejsilnějších pramenů v okolí. Kromě toho, že zdejší voda byla velmi kvalitní, obyvatelé okolních obcí mu přisuzovali také zázračnou moc. Dodnes najdeme na tomto místě soupis uzdravení, které podle vyprávění místních lidí v roce 1908 zapsal tehdejší farář František Prostějovský.

Není se co divit, že obyvatelé z okolí měli pramen i místo ve velké úctě. V roce 1883 se zde začala budovat na místě svatého obrázku malá kaple. Při její stavbě se však ukázalo, že pramen, který způsobil tolik dobrodiní, je pro stavbu pohromou. Nakonec musela být kaplička postavena na dřevěných pilotech. Ani to však úplně nepomohlo a dnes je na první pohled vidět, že je kaple nahnutá.

Kaple byla vysvěcena v roce 1885, na památku 1000 let od úmrtí sv. Metoděje. To koneckonců dodnes připomíná nápis na čelní straně kaple. Okamžitě se stala cílem poutních procesí. Chodilo se sem na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna, kdy hospodáři z okolních obcí prosili za zdárný průběh žní. Poutní bohoslužby se v tento čas konají u kaple dodnes.

Ke kapli vás zavede i místní vycházkový okruh

Kaple byla kupodivu docela udržovaná i v dobách totality. V roce 1948 neznámý vandal sice kapličku poničil, díky sbírce obyvatel okolních vsí však byla rychle obnovena. Poutě přetrvaly až do roku 1950, pak byly zrušeny. Kaple prošla po roce 1989 velkou opravou a byl upraven i pramen, který pod ní spatřuje světlo světa. Od roku 1990 jsou obnoveny i poutě.

Kromě poutníků sem však často míří i turisté. Místní značený okruh je zavede až ke kapličce.

autor: kbz
Spustit audio