Pravidla soutěže Českého rozhlasu Olomouc „Rozhlas – to je výhra“

17. červen 2024

Český rozhlas Olomouc v letošním roce slaví 75 let od začátku svého vysílání a 30 let od obnovení samostatného vysílání. Při této příležitosti jsme pro vás připravili na zpříjemnění léta soutěž o 75 cen s názvem „Rozhlas – to je výhra“. Stačí jen poslouchat a vyhrát zajímavé ceny!

Základní ustanovení

Pořadatelem letní soutěže Rozhlas – to je výhra je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Soutěž začíná ve středu 19. června 2024 a končí v sobotu 1. září 2024.

Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice. Soutěže se lze zúčastnit telefonicky na čísle 221 555 444.

Výherce

Soutěžící, který se dovolá jako první po zaznění signálu soutěže (jingl s názvem soutěže Rozhlas – to je výhra) na uvedené telefonní číslo, si po přepojení do studia vybere libovolné číslo od 1 – 75, pod kterým je ukryta okamžitá výhra. Pod každým číslem od 1 – 75 je vždy ukryta pouze jedna okamžitá výhra. V případě, že si soutěžící zvolí číslo, které již bylo vybráno, má jednu další možnost volby. Pokud si opět vybere číslo, které už bylo vyčerpáno, ztrácí nárok na výhru. Čísla, která již byla vybrána, jsou uvedena na webu www.olomouc.rozhlas.cz.

Výhry

Okamžité výhry: 2x Dobrodružná desková hra Jan Žižka od společnosti Albi, 2x Rodinná hra Ubongo od společnosti Albi, 2x Společenská hra IQLandia od společnosti Albi, 2x Kvízová hra Souboj na talíři od společnosti Albi, 2x Kvízová hra Česko – otázky a odpovědi od společnosti Albi, 2x Hra Stolní hokej od společnosti Albi, 2x Velké multifunkční kleště 12v1 od společnosti Albi, 6x Kniha Thomas Halliday – Dávné světy od Nakladatelství Kazda, 2x Velká třpytivá svíčka Hvězdná noc od společnosti Albi, 5x Dárková taška (1x funkční tričko Kilpi s logem Jeseníky SCR, 1x puzzle Jeseníky, 1x cyklo-turistická mapa Jeseníky (včetně nabíjecích stanic pro elektrokola), 3x konopné pivo Jes Man 0,33l, otvírák na láhve, přívěšek na klíče, magnetka, výroční známka(dřevěná) - vše s logem Jeseníky SCR, propagační tiskoviny Jeseníky SC) od Jeseníky-sdružení cestovního ruchu, 1x Sada 3 svíček Heart and Home Nature od společnosti Albi, 2x Sada mini šroubovák od společnosti Albi, 6x Kniha Rainer Wohlfarth, Bettina Mutschlerová – Léčivá síla zvířat od Nakladatelství Kazda, 2x Difuzér bambusové dřevo a zázvorník od společnosti Albi, 5x Kniha Peter Wohlleben – Naše divoké dědictví od Nakladatelství Kazda, 5x Kniha Peter Wohlleben – Tajný život stromů – komiks od Nakladatelství Kazda, 2x Hra Tipni si na cesty -  Legendy sportu od společnosti Albi, 2x Vědomostní hra Levá a pravá hemisféra od společnosti Albi, 5x 2LP ČRo Olomouc „Hráli u nás…“ vydané k 75. výročí od začátku vysílání, 10x CD ČRo Olomouc „Hráli u nás…“ vydané k 75. výročí od začátku vysílání, 2x CD Fajn Rock Best Of, 2x CD Karel Markytán – Je muzika!, 1x CD Protheus – Nepřestávej snít, 3x Obal na brýle od společnosti Albi.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání a uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc www.olomouc.rozhlas.cz.

Vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.

Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů
po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

Prohlášení pořadatele

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Výherce cenu neobdrží, není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 14 dnů po vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Soutěž je určena posluchačům ČRo. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.

Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.