Pravidla soutěže Český rozhlas Olomouc naděluje

30. listopad 2017

1. Pořadatelem vánoční soutěže Český rozhlas Olomouc naděluje je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 a to konkrétně rozhlasová stanice Olomouc (Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc), zastoupený ředitelem MUDr. Mgr. Josefem Podstatou (dále jen jako „Pořadatel" nebo „ČRo").

2. Soutěž začíná v pátek 1. prosince 2017 a končí ve středu 20. prosince 2017.

3. Účastnit se soutěže lze telefonicky na čísle 221 555 444. Soutěžící, který po zaznění signálu soutěže (rolničky s názvem soutěže Český rozhlas Olomouc naděluje) se dovolá jako první na uvedené telefonní číslo, si po přepojení do studia vybere libovolné číslo od 1 – 40, pod kterým je ukryta okamžitá výhra. Pod každým číslem od 1 – 40 je vždy ukryta pouze jedna výhra. V případě, že si soutěžící zvolí číslo, které již bylo vybráno, má ještě jednu možnost volby. Pokud si opět vybere číslo, které už bylo vyčerpáno, ztrácí nárok na výhru. Čísla, která již byla vybrána, jsou uvedena na www.olomouc.rozhlas.cz.

4. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

5. Výhry:
2x dárkový poukaz na lázeňské služby v hodnotě 3 000,- Kč do Priessnitzových lázní,
2x Hama digitální rádio DR10, DAB+/FM,
3x předplatné časopisu 100+1 zahraničních zajímavostí na 1 rok,
3x předplatné časopisu Příroda na 1 rok,
3x předplatné časopisu Tajemství vesmíru na 1 rok,
3x předplatné časopisu 100+1 Historie,
1x CD Helena Vondráčková – Dávno vím svý,
1x 2 CD Petr Muk,
1x CD Argema 2017,
1x CD Skety a cappella sextet – Týdytý,
1x CD Petr Bende – Vánoční koncert,
1x CD Kylie Minogue – Kylie Christmas,
1x CD Michal Pavlíček – Kulatiny,
1x CD Voxel – All Boom,
1x CD Ondřej Ruml – Nahubu,
1x CD Lucie Bílá – Velké hity pro slavnostní chvíle,
1x CD 3FO3 – Bombarďák,
1x CD Petra Janů – Blázni,
2x CD Indies Scope 2016,
1x audiokniha MP3 Victor Hugo – Bídníci,
1x 2 CD Ludvík Aškenazy – Dětské etudy,
2x audiokniha MP3 Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války,
2x audiokniha Peter Karvaš – Sedm svědků,
1x Piráti z Karibiku – kolekce čtyř filmů,
1x kniha Olympijský rok,
1x kniha Vlastimil Vondruška – Vzpoura goliardů,
1x kniha František Niedl – Dotek zla

6. Výherci jsou vždy vyhlášeni v živém vysílání a uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc.

7. Každý vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.

8. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

9. Výhra bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za nedoručení, poškození, ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

10. Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

11. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

12. Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

14. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

15. Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.

16. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno.

17. Finanční plnění výher není možné.

18. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

19. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.