Pravidla soutěže Rozhlas – to je výhra

27. červen 2017
Regionální stanice Českého rozhlasu

Tady najdete kompletní pravidla soutěže Rozhlas - to je výhra

Základní ustanovení

1) Pořadatelem letní soutěže Rozhlas – to je výhra je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
2) Soutěž začíná v pátek 1. července 2016 a končí v neděli 31. července 2016.

Účast v soutěži

3) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice. Soutěže se lze zúčastnit telefonicky na číslech 726 465 465 nebo 221 555 444.
Výherce
4) Soutěžící, který se dovolá jako prvnípo zaznění signálu soutěže (jingl s názvem soutěže Rozhlas – to je výhra) na jedno z uvedených telefonních čísel, si po přepojení do studia vybere libovolné číslo od 1 – 31, pod kterým je ukryta okamžitá výhra. Pod každým číslem od 1 – 31 je vždy ukryta pouze jedna okamžitá výhra. V případě, že si soutěžící zvolí číslo, které již bylo vybráno, má jednu další možnost volby. Pokud si opět vybere číslo, které už bylo vyčerpáno, ztrácí nárok na výhru. Čísla, která již byla vybrána, jsou uvedena na webu www.olomouc.rozhlas.cz.

Výhry

5) Okamžité výhry:
3x Tyčový mixér Sencor – Pastels Collection, 3x Kuchyňská váha Sencor – Pastels Collection, 3x Varná konvice Sencor - Pastels Collection, 2x Game Hello Kitty, 1x CD Elán – Hodina nehy, 1x CD Lucie Bílá – Velké hity pro slavnostní chvíle, 1x CD Richard Pachman – Mistr Jan Hus, 1x CD Donaha - Beta samci, 1x CD Iveta Bartošová – Krásná Neznámá, 1x CD Roman Horký, Kamelot – Babí léto, 1x CD Fleret – Umělci na šňůře, 1x CD Koblížci – 3+, 1x CD Pavel Gallta – Momenty, 1x CD Kníže Bredy – Zžilý bolesti, 1x balíček vlasové kosmetiky Intercosmo Il Magnifico, 1x audiokniha Tom Robbins – P jako pivo, 1x audiokniha – Anders De La Motte – Game, 1x audiokniha – Petra Soukupová – Bertík a čmuchadlo, 1x audiokniha David Lagercrantz – Milénium 4 – Dívka v pavoučí síti, 1x audiokniha John Fowles – Sběratel, 1x audiokniha Lars Kepler – Stalker, 1x audiokniha Waltari – Pád Cařihradu, 1x kniha Michael Robotham – Amnézie, 1x kniha Michael Robotham – V podezření.

Vyhlášení vítězů a předání výher

6) Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání a uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc www.olomouc.rozhlas.cz .
7) Vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.
8) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů
po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

Prohlášení pořadatele

9) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
10) Výherce cenu neobdrží, není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 14 dnů po vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
11) Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.
12) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
13) Soutěž je určena posluchačům ČRo. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
14) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.
15) Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
16) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.
17) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz