Pravidla soutěže Vyhrajte digitální rádio s Českým rozhlasem Olomouc

28. duben 2022

Český rozhlas Olomouc připravil pro své posluchače na měsíc únor soutěž o digitální rádia. Každý den má jeden z vás možnost právě toto rádio vyhrát.

1. Pořadatelem soutěže Vyhrajte digitální rádio s Českým rozhlasem Olomouc je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 a to konkrétně rozhlasová stanice Olomouc (Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc), zastoupený ředitelem MUDr. Mgr. Josefem Podstatou (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“)

2. Soutěž začíná v pondělí 2. května 2022 a končí v úterý 31. května 2022.

3. Účastnit se soutěže lze registrací formou SMS ve tvaru Poslouchám Český rozhlas Olomouc na telefonní číslo 723 671 028. Soutěžící se mohou registrovat od 28. ledna 2022 do 28. února 2022.

4. Český rozhlas Olomouc v termínu od 2května 2022 do 31května 2022 každý den zavolá na některé registrované telefonní číslo. Pokud se soutěžící ohlásí do telefonu větou  Poslouchám Český rozhlas Olomouc, vyhrává digitální rádio. Každý den vyhrává jeden soutěžící.

5. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

6. Výhry: 29x digitální rádio

7. Každý vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.

8. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

9. Výhra bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za nedoručení, poškození, ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

10. Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

11. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

12. Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

14. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

15. Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.

16. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno.

17. Finanční plnění výher není možné.

18. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

19. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz

autor: Český rozhlas Olomouc
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.