Přepis: Tandem Jana Rosáka - Milena Grenfell-Baines

Milena Grenfell-Baines a Jan Rosák
Milena Grenfell-Baines a Jan Rosák

Hostem Jana Rosáka byla Milena Grenfell-Baines.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dobrý den a kvalitní poslech Tandemu vám přeje Jan Rosák. Moje dnešní spolutandemistka se stala ošetřovatelkou, vychovatelkou i překladatelkou. Říká se o ní, že patří mezi 10 nejvlivnějších Češek ve světě. V Anglii se vdala a vlastně celý život zasvětila spojování obou svých vlastí Anglie a Češka. Tak třeba přivezla k nám zajímavou kapelu, organizuje výměnné pobyty studentů hotelových škol z obou zemí a konečně její zásluhou objevili Angličané kouzlo české remosky, která teď prý vládne britskému trhu s kuchyňskými spotřebiči. Ale tím výčet aktivit paní Mileny zdaleka nekončí. V Tandemu vítám paní Milenu Grenfell-Baines. Dobrý den.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Dobrý den, dobré ráno.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Paní Mileně se občas přezdívá i Lady Remoska, že to je jistě čestný titul, tak i o tom bude dnešní Tandem. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Hostem dnešního Tandemu je, řekl bych, renesanční bytost, paní Milana Grenfell-Baines. Já nevím, kde bych začal povídání o vás, ale možná, že byste sama měla začít třeba, kde jste se narodila, jak jste vyrůstala. Aspoň krátce.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Narodila jsem se v Praze, ale prvních 7 let jsem vyrostla v hezké vesničce, vesnici Proseč u Skutče, dneska to je městečko, a roku 37. jsme se odstěhovali do Prahy a 30. 9. jsem byla posazená se sestrou na vlak a odjely jsme do Anglie.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili vy jste byla jedno z těch Wintonových dětí, se dá říct, ano, je to tak?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
To jsem se potom dozvěděla 40 let na to.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano. Začínala válka, židovské děti samozřejmě tady nečekalo nic dobrého. Ale vy jste měla neuvěřitelné štěstí, vy jste se totiž se svými rodiči, na rozdíl od spousty dalších vašich spolucestujících tehdy tím vlakem, setkala. Kdy to bylo potom?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Bylo to tak, že naopak můj otec, jemu bylo řečeno, aby ještě 13. března 39 rychle odjel, protože víte, to je takový dlouhý povídání, ale on totiž kvůli němu dostal Thomas Mann český pas, protože otec ho ohromně obdivoval a když Thomas Mann už neměl německé občanství, žil, žil ve Švýcarsku, nemohl jako cestovat, tak to byl jeho nápad, že by se mu mohlo nabídnout jako české občanství. Pan prezident Beneš ho poslal do Curychu, tam se mu nabídlo český pas s celou rodinou a nedávno v Praze jsme právě oslavovali 80 let Thomase Manna, že se stal českým občanem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Víte, vy mluvíte tak hezky česky, že je až k neuvěření, že jste vlastně od té cesty do Anglie tehdy tam zůstala a žijete v Anglii. Dokonce jste se tam vdala, studovala jste tam. Jak to, že jste si zachovala pořád takovou krásnou češtinu?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Za prvé za války, když se objevila naše maminka roku 40 a to už moje malá sestra tedy česky zapomněla, otec na tom trval, abychom doma mluvili česky, tak se otevřela česká, československá státní škola ve Velké Británii, tak tam mě poslali, abych stále studovala tu češtinu, bylo to takový gymnázium, ale roku 45 většina těch dětí se vrátila a ty už tam nikoho nenašly a my jsme se rozhodli, že zůstane v Anglii. No, a potom jsem odjela do Francie na 2 roky, abych se naučila francouzsky, vrátila jsem se, vzala jsem si Angličana, ale tu češtinu jsem si udržovala. Časem jsem jako česky nemluvila moc, ale potom jsem se zase, my jsme se vždycky stýkali s kamarády ze školy, takže jsem nemluvila, tak jsem četla a říkala jsem si, já nechci zapomenout a nechci znít jako nějaká Češka, která žije v Anglii a takhle mluví česky. Tak zkrátka, zkrátka jsem si to udržovala.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já vám naprosto rozumím. A co mluvnice, taky všechno.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, právě mluvnice, já, já jsem si vědoma, že zapomínám slova a tady jsou taky během, během těch let nová slova, hodně takových anglických slov, samozřejmě, že jo, zvlášť, když je to, když je to otázka počítače nebo takovýho, takovýho.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, ano. Prý vám pan učitel ve škole tehdy v Anglii říkal, že výborně zpíváte, ale že ta mluvnice je horší.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, právě. A co bylo zajímavý, v tý škole, tam byly taky děti například, který přijely ze Sudet, někteří neuměly česky, byly tam Slováci a my jsme si vymysleli vlastní angličtinu, češtinu angličtinu, takže když jsme 'vonkovali do vilidže', když člověk si nemohl vzpomenout na to slovo, jo, tak jsme zkrátka používali česká slova anglicky nebo anglická slova česky, tak jsme měli vlastní abrnanštinu se tomu říkalo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak že?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Abrnanštinu, protože ta škola se jmenovala, to byl hotel Abernant Lake Hotel, to bylo ve Wallesu a když jsme tam přijeli, tak to byla vesnička úplně v horách, kde neviděli žádný Angličany, natož Čechy. A přijeli jsme do školy a rychle jsme se, jsme nabídli občanům vesničky, že jim zazpíváme, protože oni nás vůbec neznali, tak jsme jí zazpívali česky, ale poslední písnička byla velšská hymna velšsky. Od té doby ta vesnice, dneska městečko, nás adoptovali a dodneška se druží s Českým Krumlovem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je nádhera. No, paní Milena Grenfell-Baines vystudovala v Anglii zdravotnickou školu, stala se ošetřovatelkou, ale její velikou láskou byla také hudba. O té hudbě si dneska určitě spolu popovídáme.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To zvláštní jméno mého hosta Mileny Grenfell-Baines vzniklo tak, že jste si vzala, jestli se nepletu, anglického lorda, čili se z vás ...

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ne. Tenkrát to byl obyčejný pán, mistr ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Aha, on se stal tedy ...

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Grenfell-Baines a nebyl to lord. On, on dostal, je to sir.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Sir, já v tom mám trošičku guláš, ano, rozumím.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Sir, jo, v nepořádku. Ne, ne, ne. Je to sir. Ale to dostal po mnoha letech a to je anglicky řečeno /nesrozumitelné/. A sice on zažil, založil firmu, která byla taková zvláštní, kde se všichni podíleli na zisku a nejenom to. On totiž kdysi architekti měli kanceláře jenom pro architekty, takový veliký á a on na to jako nevěřil, on říkal tam musíme mít inženýry, musíme tam mít všechno, co patří postavit budovu, což bylo tenkrát dost taková revoluce. On totiž váhal, on věděl o systému, kde taky 'Gropjus' tam měl různé profese, takže víceméně založil svou firmu trochu jako na ten systém a dokonce ho potkal, když byl 'Gropjus' v Americe, starý pán, a manžel tam právě byl přednášet, tak se s ním potkal a vykládal mu a 'Gropjus' říkal, že on to asi dotáhl ještě dál, protože pak měl inženýry, zkrátka všechno, co patří, a takže tak, tak já jsem ho potkala a vzali jsme se, on byl o něco starší než já, měl, už měl dvě dcery a skoro 50 let jsme byli spolu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale vy jste nebyla taková nějaká paní v domácnosti. Vaše aktivity jsou nesmírně bohaté, já to zkusím tady malinko tady vyjmenovat. Tak třeba Společnost přátel Liverpoolské filharmonie, kterou, jestli se nepletu, jste založila, vedete ji, ano?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak. Dokonce jste byla řadu let členkou správní rady.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
6 let jsem byla členkou správní rady a právě roku 88 přišel jako hlavní dirigent Libor Pešek a přišel na schůzi a já mu řekla dobrý den. Tak on na mě koukal a od té doby samozřejmě jsme, jsme přátelé a ten tam byl 10 let. A právě první, první dirigent, který přivezl cizí orchestr do Prahy a Liverpoolská filharmonie zahajovala Pražské jaro a tam tenkrát ještě přišel pan prezident Havel.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já bych řekl, že ty aktivity anglicko-české nádherně propojujete. Vy jste se stala v 98 předsedkyní nejvýznamnější krajanské organizace ve Velké Británii British Czech and Slovak Association, a za to jste mimochodem byla taky vyznamenána cenou Gratias agit udělovanou ministerstvem zahraničí České republiky. Ale taky jste patronkou Nadace Emy Destinové. Ta pořádá nějaké zajímavé akce, viďte, pro mladé pěvce.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
To, tomu se musí poděkovat Jarmile Karasové, já s ní spolupracuju. Jarmila na to dává svůj život, aby lidé nezapomněli, kdo vlastně Emy Destinová byla, a každý druhý rok děláme soutěže pro zpěváky, kteří musí zpívat jak anglicky, tak česky a dvakrát, to je zajímavý, to vyhráli, vyhrála paní a muž z města, kde já žiju, což je úplně zajímavý, jo, z Prestonu. A zpívali tady v Praze. Takže Emy Destinová, protože lidé nevěděli, kdo to je vlastně, ale možná, že ani tady už se neví, kdo byla Emy Destinová.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, možná, že bychom byli opravu nemile překvapeni, kdybychom se zeptali třeba na ulicích.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Dobře.

/ Reklama /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dnešním hostem Tandemu je opravdu velice skvělá žena, Milena Grenffel-Baines, která žije v Anglii, ale na Česko zdaleka nezapomněla a propojuje zajímavé aktivity obou zemí. Třeba jsem se dozvěděl, že jste se dokonce v 96. roce, když se hrálo mistrovství světa ve fotbale v Anglii, hezky postarala o naše české fotbalisty, pro které jste dokonce uspořádali nějaké barbeque.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ano, ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A že vozíte do pražské hotelové školy anglické studenty. K tomu se možná taky dostaneme, ale víte, já bych teď chtěl se vrátit trošičku proti proudu času. Jestlipak si vzpomenete, protože na to se svých hostů docela rád ptám, ono to někdy tak jako předznamenává další život mého hosta. Kdo byl hrdinou vašeho dětství, když jste byla malá holčička a žila jste třeba v Proseči u Skutče?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, v Proseči tam, tam mi bylo 7 let, když jsem odjížděla, tak, tak to vám vážně neřeknu. Já se na to skoro vůbec nepamatuju.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To je zajímavé.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ale hrdinou nebo hrdinka vlastně, než jsem odjížděla, já vážně nevím, to, až když jsem byla v Anglii, to moc dneska třeba neznamená, ale já jsem vždycky milovala hudbu a slyšela jsem poprvé film, kde zpívala Deanna Durbinová, která měla překrásnej hlas a to dlouho byla moje hrdinka. Já jsem chtěla znít jako ona, jo, vždycky. No, ale potom samozřejmě největší hrdina byl samozřejmě Nicholas Winton.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ale uvědomila jste si třeba spolu s ostatními dětmi, co všechno pro vás udělal, tehdy myslím, když se to opravdu dělo, jako když to bylo aktuální?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, právě, co bylo zajímavý, my jsme, nikdo z nás to nevěděl a když jsme se to dozvěděli, tak nejdřív to byl takovej šok a stále jsme nevěděli, já dodneška nevím, jak se, jak já jsem se k němu dostala. Přestože ta kniha, kterou on má, tam je vizitka mého otce a on už ale byl v Anglii, tak jestli on o tom něco věděl, jak se ta jeho vizitka dostala do toho jeho sešitu nebo památníku. A co bylo také zajímavé, a my jsme se o tom často bavili s našimi kamarády ze školy, když už jsme byli starý, že jsme se na nic neptali. Jako děti jsme se na to neptali.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste si prostě mysleli, že jedete na výlet do Anglie.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, a potom když jsme byli v tý škole, tak zkrátka nám bylo 13, 14, 15, 16 a my jsme tam v tý škole byli šťastný, ale až potom ke konci války se většina dětí dozvědělo, že jejich rodiče nežijou, a to už potom začalo bejt, bejt vážný. A já vím, že jedna dívenka, Věra Gissingová, která dneska bohužel je těžce nemocná, napsala tu slavnou knížky Perličky dětství, v který píše, že, že vždycky jako pátrala o tom, kdo vlastně jí do tý Anglie dostal. My už, já jsem tam byla s rodiči a rodiče o tom nikdy nemluvili. To byla taky zajímavá věc, oni museli o tom vědět teda. No, pak jsem se vdala, pak jsem odjela a zkrátka až najednou po 40 letech zavolala televize v Anglii, ta Esther Rantzen, dostala do ruky tu knihu, samozřejmě, že našla toho pána, kterej nás posadil do toho vlaku a pak to všechno začalo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kdy jste se ním poprvé potkala?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, právě on, já jsem byla, já jsem byla doma jako v Prestonu, ona volala z Londýna a zvedla telefon, já jsem zvedla telefon a někdo říkal, tohle to je Esther Rantzenová a to jako kdybych zvedla telefon a někdo by vám řekl tohle to je Gott, Karel Gott, jo, takhle do telefonu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Až takhle?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Jo. A já říkám, jo, a já jsem anglická královna jsem jí odpověděla, jo, protože ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vy jste tomu nevěřila.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No jsem, protože Esther Rantzen, takhle slavná žena a řekne do telefonu já jsem Esther Rantzen, jo. No, zkrátka ona říkala ne, ne, ne teda, jak jste se jmenovala, když jste před tím, já jsem říkala Milena Fleischmannová a on říkala ano, já tady mám právě tu knihu o tom pánovi, kterej vás, kterej vás do toho vlaku posadil, jmenuje se Nicholas Winton, přijeďte do Londýna, protože ho zveme do televize, abychom ho překvapili dětmi, který on zachránil. A my jsme se potom dozvěděli, že Wintonova, že ho jako zavolala a že ho zvala do, do studia, aby o něm vykládala, ale neřekla mu, že našla nějaký ty děti, takže my jsme tam jeli a ona nám řekla nesmíte mu říct, kdo jste, budete sedět vedle něho. No, a ona jako začala a říkala, pane Wintone, tak tady mám tu vaši knihu, tady jsou fotografie a vedle vás sedí Hanuš Šnábl, na pravý straně, na levý straně sedí Věra Gissingová, na levý straně Milena Fleischmannová a on z toho dostal šílenej šok. A teďka, co je zajímavý, jeho dcera o něm teďka napsala celý jako životopis a píše, že když byl pozvanej do tý televize, že ho manželka mu řekla, já zůstanu doma, bude to dost nuda, já na to budu koukat v televizi, jo, jeho manželka mu říkala já tam s tebou nejdu. No, a teďka viděla, co se stalo. A všichni, všichni jsme z toho dostali šok. A ono to bylo, ono to bylo tak rychlý, pak jsme se rozjeli domů a Věra Gissingová na to přišla, že žila 15 minut od něho a stala se jeho jako takovou sekretářkou, protože od tý doby, od toho prvního dne mu začali psát a chodit k němu lidi z celýho světa. No, a ten týden na to ta Esther Rantzen jako říkala, tak, prosím vás, ještě někdo je tam, ozvěte se. No, a potom v tom studiu, tam se mu postavilo přes 100 lidí, a tak jsme ho našli.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ptát se někoho, kdo má tak rád hudbu jako Milena Grenfell-Baines, na to, kterou písničku by si teď chtěla poslechnout, je docela ožehavé, protože Milena má velikánský přehled a nevím, jestli máte taky přehled o české třeba populární hudbě, ale to už je na vás, koho si vyberete a kdo vám udělá radost.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Populární hudbě tedy já, já znám například Hanu Hegerovou, že jo, tak tenkrát, ale kdybych si měla, to je vážně těžký si vybrat, co bych chtěla. Ve škole jsme zpívali Dvořákové dvouhlasné písně jako například Žalo děvče, žalo trávu a tak, ale teda jednu písničku, kterou mám, na kterou já nikdy nezapomínám a často ji hraju, když vykládám o své cestě do Anglie, je Kubišová Marta Modlitba pro Martu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Modlitbu pro Martu.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Modlitba pro Martu.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takže, že bychom si ji zahráli teď?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, já, protože já mám dojem, že se nic od té doby nezměnilo.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, tenhle ten smích, to byl docela smutný, to jste určitě poznala.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Mám takový pocit, že to je v takových regulích správného dramatu, že visí-li v prvním jednání na stěně puška, musí z ní být do konce představení vystřeleno, takže jestliže jsem pověsil v prvním jednání na stěnu remosku, musíme se o ní teď zmínit s paní Milenou Grenfell-Baines.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A jestliže jste zvána Lady Remoska, tak mě vážně zajímá, jak jste se k té popularizaci tohoto nádherného zařízení, já tady mám knížku dokonce, která se tak jmenuje Lady Remoska, jak jste se k tomu dostala?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Byla to úplná náhoda, protože já jsem právě byla v Praze se sestřenicí Helenou, která taky tenkrát odjela do tý Anglie a říkám Helenko, co chceš jako k Vánocům, ona říkala no, já bych potřebovala jako novou remosku, já už jsem, tuhle maminka měla 40 let, nevím, jak dlouho, a já jsem ani nevěděla, co, já jsem věděla, co to je, ale nikdy jsem v tom nevařila. A šly jsme, šly jsme do obchodu, koupily jsme remosku a já jsem se vrátila do Anglie a koukám na ten popis, co to vlastně je a vidím, že se to vyrábí ve Frenštátu nad Radhoštěm. Tak jsem tam zavolala a nějakej pán říkal Svoboda, prosím, já říkám, pane Svobodo, vy mě neznáte, ale proč se neprodává remoska v Anglii? A on řekl, no, my tam nikoho neznáme. A já jsem řekla, no, já bych vám možná někoho představila a on řekl, ale paní, vy jste nějakej anděl z nebe. Takhle mně odpověděl a dneska samozřejmě jsme s Ivošem dobří kamarádi. Ale já jsem náhodou měla kamarádku v Anglii, která právě pracovala pro firmu, která prodávala všechno do kuchyně. A tenkrát se neprodávalo nic přes internet samozřejmě, a ona psala ty, ty katalogy, který se rozesílaly. A když jsem jí tu remosku, já jsem teda jednu měla doma a museli jsme na to dát ten adaptor, že jo, aby to vařilo, a ona řekla, tak já s tím zahraju, přesně řekla já si zahraju. A upekla si pár věcí a řekla, já myslím, že bychom to zkusili, protože tenkrát z Československa nebo z Čech se nic nedováželo. A přijela do Frenštátu, poznali se s panem Svobodou, no, a samozřejmě to muselo všechno, se muselo všechno předělat na anglický proud a každá elektrická, každej kastrol musí projít zkušebnou, zkušebnou kanceláří, každej šroubek, jo, musí mít vlastní, vlastní ...

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Nějakou certifikaci, ano.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
... ano, certifikaci, tak řekli ano, dobře, pak řekla, tak 1. listopadu chceme tisíc remosek na skladě, to nám asi bude takový 3 měsíce trvat a pak si objednáme možná další. Za 2 týdny se prodaly. A ve Frenštátu tenkrát to jako začínalo a oni tam neměli materiál, aby rychle dodělávali další. Tak ta firma jim půjčila peníze, aby nakoupili materiál, aby začínali vyrábět remosky.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jste jim tam udělali pěknej vítr teda v tý fabrice, viďte.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
A taky samozřejmě jsme přidali jim práci tenkrát.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jistě, jistě.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Tak ten první rok, myslím, pan Svoboda tak prodal si 12 tisíc remosek, ale protože jsme nikdo nevěděli, jak se v tom vaří, tak jsem musela rychle najít kuchařku, tady je Karina Havlů, která napsala kuchařku na remosky a začala jsem překládat recepty, který by se hodily do anglické kuchyně, protože ne všechno samozřejmě tam jede. No, a tím jsme se naučili vařit v remosce. No, tak jsme začali psát vlastní recepty a už jsme napsali jako dvě kuchařky a najednou Kamila Hladká, která najednou za mnou přišla v březnu, že chce psát o mně a bude se jmenovat Lady Remoska, a že potřebuje recepty, tak co se stalo, že anglické recepty se přeložily do češtiny. Tak, tak se říká /anglický text - nepřeloženo/, jo, tak tady máte naše recepty přeložené do češtiny.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Řekněte mi, jak se to ale rozšířilo v té Anglii? Vy jste udělali nějakou, nějakou akci, takže se s tím seznámila veřejnost?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ne, ne, ne, to je ta firma. Ta firma je vážně velmi známá a oni právě tu akci dělají a v každým obchodě jsou remosky a jeden čas jsme dokonce jezdily ještě s kamarádkami, dokonce já tady mám jednu kamarádku, která sedí a poslouchá nás, která jezdila s náma a předváděla remosku Angličanům.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak se remoska řekne anglicky?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Remoska. Oni, oni tomu říkají remoska.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Takhle, remoska.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
To se nedá přeložit.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A k tomu se nedá nějaký anglický akcent ani? Remouska nebo remús ...

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Vůbec, remoska. Ne, ne, remoska. Máme dvě anglické slova, které jsou, je robot, protože to je české slovo samozřejmě od Čapka, a remoska.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano. My bychom ještě přidali tuneláři asi, ale to by byla jiná pohádka.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Dobře.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Paní Milena Grenfell-Baines, zvaná též Lady Remoska, jak jste před chvilkou slyšeli zcela oprávněně, je opravdu tak aktivní, že má rozpočítaný ten svůj pražský program nebo program v České republice snad na minuty. Tak než se zase vrátíte do Anglie, co vás ještě čeká tady v Česku?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
No, dneska, já jsem také přijela kvůli tomu, že vraťme se k panu Wintonovi, vraťme se k dětem, kteří odjížděly do Anglie a vraťme se k rodičům, kteří je už nikdy neuviděli. Takže před 3 lety jeden z nás navrhl, že přeci jenom bychom měli mít pomník rodičům, který se s námi loučili. Tak máme malou skupinku v Praze, je to výbor a vymysleli jsme si trošinku památník, jsou to dveře z vlaku a v okně jsou, je to skleněné okno samozřejmě, ruce rodičů z jedné strany a dětí z druhé strany, jak se loučí. A já mám anglicky, já mám anglicky takovej letáček, který rozesílám emailem, který začíná slovy buď hodný, nezlob, piš nám, nezapomeň na nás a to byla asi poslední slova, která děti slyšely, když se loučily s rodiči.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kde tenhle ten památník, pomník bude stát?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Bude to stát na Hlavním nádraží a musím Hlavnímu nádraží velmi poděkovat, protože když jsme se rozhodli, kam bychom to chtěli postavit, tak nám bylo řečeno kdepak, s nádražím, tam maj samý problémy, tam jako nic, a já jsem napsala dopis panu ředitelovi a končila jsem větou Nikiho: Když to není nemožný, tak to je možný. To byla jeho mantra. A pan ředitel ihned ten dopis odevzdal do kanceláře panu Kroftovi, který nám napsal ohromně milý dopis. Měli jsme s nima schůzi a já vám řeknu, my jsme odtamtud odcházeli úplně, úplně létali v nebi, protože všichni na nás byli tak hodný, ukázali nám přesně místo, kam bychom ten pomník mohli postavit, a sice když přijedu na nádraží, takhle jak je tam rotunda, tak koukněte dolů, tam je pasáž a naproti je Wilson na jedný straně a na druhý straně bude stát náš památník.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ten pomník tam bude stát už letos?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Ano. Doufáme, že ano.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Budeme se těšit.

/ Písnička /

/ Reklama /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Mimořádně milý host je dnes v Tandemu. Je to paní Milena Grenfell-Baines, se kterou si povídáme, respektive ona nám povídá o věcech, o kterých třeba jsme neměli do téhle doby ani tušení, ale jsou nesmírně zajímavé. Myslím si, že stejně tak zajímavá je ta knížka, která tady leží přede mnou Lady Remoska, která právě teď vyšla, je úplně, ještě voní novotou, jak se říká, takže tuhle tu knížku si samozřejmě můžete obstarat a já věřím, že si ji stejně jako v Anglii si obstarávají anglické dámy remosku, tak tuhle tu knížku si tady nepochybně všechny dámy, které remosku už doma mají, tak si obstarají tu knížku. Ale víte, co mě zajímá? Co vás, paní Mileno, čeká v Anglii po návratu, protože jste nesmírně aktivní i tam samozřejmě.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Čeká mě například do března 13 přednášek. Přednášky o tom, jak já jezdím, jak jsem já tenkrát přijela do tý Anglie, o Wintonovi. Minulý rok to bylo 40 přednášek.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Pro koho přednášíte?

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Přednáším různým skupinám. V Anglii máme například v každým městě jsou skupiny, jmenuje se to /nesrozumitelné/ a to jsou ženy, kteří se scházejí a když jedna mě slyší, tak potom to zavolá další vesnici nebo další město, školám, studentům, dětem, 11letým dětem. A to je velmi zajímavý, protože těm jako vykládám spíš, co to znamená odjet vlakem od rodičů a dostávám od nich krásný dopisy, protože ty děti vážně poslo..., ne, já vždycky říkám, že se musejí něco dozvědět, než tam přijdu a oni už umí používat internet, že jo, tak se dozvěděj o panu Wintonovi, a dostávám dopisy a jeden vždycky někomu přečtu, protože tam píše ta holčička, že když jí maminka poslala na týden do tábora, že se jí stejskalo, a že si nemůže představit, jaký to bylo, když já jsem odjížděla, že má malýho bratra, o kterýho se někdy stará a pomáhá mamince a já jsem tam měla tu mojí malou sestru, a já se vždycky dětí ptám, jestli jim říkám, jestli říkají rodičům, že je nemají rádi. A oni zdvihnou ruku. A ona tam psala, že tuhle, na tuhle větu se pamatuje a že nikdy už nebude říkat rodičům, že je nemá ráda. A to je 11letá dívenka. A takovýhle dopisy oni mně píšou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Paní Mileno, vy jste vnesla vaším povídáním do našeho Tandemu tolik pozitivní nálady, že vám za to moc děkuju. Nepochybně i naši posluchači to budou kvitovat s povděkem a budeme na vás moc rádi vzpomínat. Moc děkuju za vaši návštěvu a přeju, aby se vám ve všech těch úžasných aktivitách, které máte před sebou, dařilo.

Milena GRENFELL-BAINES, Lady Remoska
--------------------
Děkuji, na shledanou.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Na slyšenou.


Doslovný přepis pořadu
dodává firma NEWTON Media. Texty neprocházejí korekturou.