Přerovské centrum sociální prevence rozšiřuje nabídku služeb obětem domácího násilí a dalších trestných činů

17. květen 2021

Na stejné adrese, ale v podstatně větších prostorách sídlí přerovské centrum sociální prevence Kappa-Help. Jeho pracovníci díky tomu mohli v květnu rozšířit nabídku služeb. Nově se zabývají i tzv. restorativní justicí. Tento projekt je podle nich v rámci Olomouckého kraje ojedinělý, další podobný funguje v Brně.

opravené prostory přerovského centra Kappa-help

„Máme i fotky, jaké to byly hrůzy, černé zdi, praskliny,“ Martina Shaw psycholožka přerovské Kappy mně provádí novými prostorami jejich zařízení. Sídlí v nevyužívaném křídle budovy základní školy Boženy Němcové. Svépomocí si jej kompletně zrekonstruovali.„Toto jsou banánové krabice, ze kterých jsou postavené zdi, aby se obrovský prostor původní třídy rozdělil a zútulnila část pro klienty,“ pokračuje psycholožka.

opravené prostory přerovského centra Kappa-help

Psychologové, právníci a sociální pracovníci zde budou pracovat s klienty, kteří vyžadují tzv. restorativní pomoc. „Restorativní justice je založená na změně tradičního vnímání pachatele. Orientuje se na to, aby pachatel získal náhled na své jednání, převzal za ně zodpovědnost, nahradil újmu způsobenou oběti a napravil tak narušené mezilidské vztahy,“ vysvětluje ředitelka přerovské Kappy Ivana Smětalová.

Už několik měsíců se věnuje také Janě Voždové z Kojetína. Její šestadvacetiletý syn zemřel poté, co na motorce narazil do traktoru, který mu nedal přednost. „O okolnostech té nehody vůbec nic nevíme, nám se úplně změnil život a nemůžete nic,“ popisuje Voždová. Ivana Smětalová se snaží jí zprostředkovat setkání s viníkem nehody. „Tady paní stála zejména o to, aby se jí pachatel omluvil. Byla by to pro ni mnohem vhodnější forma, než celý soudní proces, který proběhl,“ přibližuje Smětalová. „Setkání s pachatelem byla pro ni jediná možnost, aby zjistila, co se při té nehodě stalo, jak ten její syn umíral. To jí ten pachatel může říct a ten člověk má potom lepší šanci se s tím vyrovnávat,“ doplňuje Martina Shaw. Spolu s kolegy se aktuálně věnuje dalším 10 klientům. Z drtivé většiny jsou to oběti domácího násilí.

„Z policejních statistik vyplývá, že již od roku 2016 je město Přerov nejrizikovější místo v České republice, kdy Olomoucký kraj je čtvrtým rizikovým krajem, co se týče domácího násilí,“ uzavírá Smětalová.

Kappa v Přerově jako centrum sociální prevence působí už 25 let. Angažuje se mj. v oblastech drogových a jiných závislostí, sociálního vyloučení nebo etnických minorit.

autor: kra
Spustit audio