Přiletěli brkoslavi

Brkoslav severní

Na Olomoucko přiletěli brkoslavi severní.

Jde o nejpestřeji zbarvený druh, který u nás můžeme pozorovat v zimním období jen velmi vzácně. Domovem brkoslava severního je totiž hlavně Skandinávie a Sibiř.

U nás tento druh vyhledává jeřabiny, šípky, plody jmelí nebo nesklizená jablka v zahradách. Vzácní barevní ptáci létají v hejnech, spatřit je můžeme na stromech, anténách a drátech elektrického vedení.

Občas se objeví také u krmítek. Ornitologové už brkoslavy severní pozorovali například na Hranicku, Mohelnicku, Šumpersku a také na okraji Olomouce.

Jana Zemková