Přímo z místa: Bouzovsko

4. leden 2015
Místo zastavení v Podolí

Tentokrát se s historikem Jánem Kadlecem vypravíme na Bonzovsko.

Nejprve se zastavíme u kostela Máří Magdalény, který pochází někdy z gotiky. Prohlédneme si starý kamenný most.

Potom navštívíme muzeum Bouzovska, vyjedeme do polí k božím mukám a podíváme se také na historickou stavbu pece na vápno.

A chybět nebude ani pravidelná dopolední soutěž!