Přináší spoluvlastnictví vždy konflikt? Právník radí, jak ho řešit

22. srpen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy byty, panelový dům, panelák

Už staří Římané definovali vlastnictví jako panství nad věcí, které nám umožňuje ji držet, užívat a nakládat s ní až do zničení. Spoluvlastnictví rozšiřuje tato práva na více vlastníků.

Znamená to, že všichni mají stejná práva k dané věci, omezená těmi druhými. Dlouhodobě se mezi právníky říká, že spoluvlastnictví je ďáblův vynález, který vzniká dohodou, přímo ze zákona, případně závětí, odkazem, nebo soudním rozhodnutím.

„Jako vlastníci bytových jednotek tvoří lidé společenství. Na shromážděních se usnášejí o případných investicích. K rozhodnutí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů,“ říká JUDr. Leoš Vyhnánek.

Odpověděl tak i na otázku posluchače ze Šumperska, který řeší v domě problém, kdy většina spoluvlastníků chce vyměnit dveře a jen jeden nesouhlasí. „Pozvěte k jednání všechny vlastníky. Písemně, dokument si schovejte. Ze schůzky pořiďte zápis a informujte i souseda, který se o problému nechce bavit,“ dodává.

autor: voj
Spustit audio