Přípravy na největší setkání absolventů Univerzity Palackého v Olomouci vrcholí

4. září 2016

Tisíce bývalých studentů Univerzity Palackého přijedou už za několik dní do Olomouce. Škola pro ně na 9. a 10. září chystá největší setkání v historii. Připomíná si tak výročí sedmdesáti let od svého znovuobnovení.

Telefon v kanceláři Evy Blažkové skoro nepřestává zvonit. Koordinátorka absolventského setkání piluje detaily programu a vychytává poslední nedostatky: „V podstatě žijeme jenom absolventským setkáním. Přípravy vrcholí a velice se těšíme na všechny, kteří přijedou.“

Účast už potvrdila řada významných absolventů, někteří z nich na setkání vystoupí. Třeba zpěvačka Leona Machálková nebo houslista Jiří Pavlica.
Vyvrcholením bude sobotní ceremoniál na výstavišti Flora. Bývalí studenti univerzity ale do města přijedou už o den dříve.

„Setkání fakultní a katederní realizujeme v pátek. Absolventi mají možnost navštívit bývalé prostory, kde studovali, potkat se se svými spolužáky,“ říká Eva Blažková.

Aby se na sraz dostali, volí někteří absolventi i poněkud kuriózní způsoby dopravy. Jeden příklad uvádí prorektor pro vnější vztahy Univerzity Palackého Petr Bilík: „My jsme se dozvěděli, že jedna z absolventek, aby stihla absolventský sraz, tak si najme helikoptéru a poletí z Nitry helikoptérou. Takže už vymýšlíme, jak zachytit její přílet.“

Poštou nebo emailem univerzita oslovila na dvacet tisíc svých bývalých studentů v České republice a stovky dalších v zahraničí.

„Hrozně rádi budeme, když se nejenom ti, kterým přišla nominálně pozvánka, protože ne úplně na všechny máme kontakty, ale všichni, kdo se s univerzitou nějak identifikují, dostaví a pozdraví se s ostatními, aby si také vyslechli od pana rektora, jak se univerzita rozvíjí v posledních letech,“ uzavírá Petr Bilík.

Spustit audio