Projekt budoucího úseku dálnice D35 je najednou bez sjezdu do Maletína, obec tam chtěla navázat průmyslovou zónou

18. leden 2019

Z projektu chystaného úseku dálnice D35 z Mohelnice na Staré Město zmizel sjezd na Maletín. Obec s bezmála čtyřmi sty obyvateli s jeho stavbou dlouhodobě počítala. Kromě jiného v té souvislosti připravuje změnu územního plánu a průmyslovou zónu navazující na zmíněný dálniční sjezd.

„Jak vidíte, máme tady nachystanou plochu o rozloze řádově kolem tří hektarů, která je dostupná do kilometru od sjezdu u Maletína. Sjezd u Maletína byl projednáván ve všech dokumentacích. Obec neměla indicii o tom, že by tento záměr měl být zpochybňován nebo rušen," přibližuje maletínský starosta Petr Pospěch.

Nejnovější záměr projektu už ale se sjezdem nepočítá. Ministerstvo dopravy totiž přijalo námitku Státního fondu dopravní infrastruktury, podle které není stavba opodstatněná.

„Oponentní posudek státního fondu dopravní infrastruktury v případě této mimoúrovňové křižovatky namítá zejména nedostatečnou potřebnost její realizace s tím, že v dotčeném území není žádný významný zdroj nebo cíl dopravy, který by jinak realizaci mimoúrovňového křížení Maletín náležitě zdůvodnil. Je nezbytné zdůraznit, že v tomto případě by se jednalo o napojení na méně významné silnice třetí třídy," vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Starosta Maletína se změnou nesouhlasí.

„Nás to přeskočilo, protože my jsme žádnou dokumentaci ani relevantní informaci nedostali, neměli jsme možnost vznést naše protiargumenty k této věci,“ říká Petr Pospěch, podle kterého k nim patří i bezpečnostní význam sjezdu.

„Přímo na hranici našeho katastrálního území má být silniční tunel u Petrušova. Je to stavba do kilometru délky. V případě nějaké nehody nebo zablokování toho tunelu si myslím, že by měla být možnost tu dálnici opustit,“ uzavírá Pospěch.

O podporu teď starosta žádá Olomoucký kraj i okolní obce. Jednání nevylučuje ani Ředitelství silnic a dálnic. Zatím předběžně navrhlo založit v místě plánovaného sjezdu takzvané zárodky na odbočovací pruhy, tak aby mohl vzniknout v budoucnu. Maletín přesto trvá na tom, aby se stavba vrátila zpět do projektu.

Spustit audio