Psík mývalovitý je nově na seznamu invazivních druhů. Na Libavé loví chráněné tetřívky

5. srpen 2017

Psík mývalovitý v lesích na Libavé likviduje chráněného tetřívka obecného. Teď se predátor spolu s husicí nilskou a ondatrou pižmovou dostal na seznam invazních nepůvodních zvířat Evropské unie. Myslivci opatření vítají. Tvrdí ale, že fakticky pro ně nic neznamená.

Psík mývalovitý je malá rezavo-černá šelma s černými skvrnami kolem očí. Velký je asi jako jezevec a jeho tlapky jsou podobné psím. Ve volné přírodě žije v norách. V záchytné stanici pro zvířata v Pateříně na Olomoucku má svůj výběh.

„Přivandroval z Polska a Ruska, kde se dříve choval pro kožešinu. Je to zvíře, které se v naší přírodě velmi dobře adaptovalo. Jeho jediným predátorem je člověk,“ řekl Radiožurnálu už dříve vedoucí stanice Ondřej Csik.

Psík je v české přírodě škodná. Jednatel myslivců Jiří Zbořil odhaduje, že na Olomoucku jich žije několik stovek. „Loví veškeré ptáky do velikosti bažanta a savce do velikosti zajíce. Je to nový predátor v naší přírodě. Může kvůli němu docházet ke snižování stavů třeba zajíců, koroptví, bažantů a jiných ptáků hnízdících při zemi, jako jsou skřivani nebo čejky,“ uvedl Zbořil.

Pro myslivce se fakticky nic nemění

Přidání psíka na evropský seznam invazních nepůvodních zvířat podle něj pro myslivce nic zásadního neznamená: „Legislativa je daná. Může ho lovit myslivecká stráž a myslivecký hospodář, na požádání účastník honitby a po vyjádření orgánu ochrany přírody je možné, aby ho lovili všichni myslivci. Jeho doba lovu je stanovena celoročně. U nás se tím nic nemění,“ dodává.

Jednatel myslivců přesto novinku vítá: „Je správné, aby k nám nebyl aktivně dovážen. On už se k nám dostal nějakou cestou a rozmáhá se.“

Problémy způsobuje psík mývalovitý v lesích na Libavé, jak potvrzuje Jan Jeniš z Vojenských lesů a statků v Lipníku nad Bečvou. „Honitba Libavá je jediná honitba na Moravě s přirozeným výskytem populace tetřívka obecného a psík mývalovitý je jedním z jeho predátorů. Nechali jsme vyrobit odchytová zařízení a intenzivně se věnujeme odlovu a odchytu jak lišek, jezevců, kun, tak psíků mývalovitých,“ říká Jeniš.

Kvůli šelmám rozmístili lesníci asi dvě stovky pastí.

autor: mot
Spustit audio