Raková byla původně německou obcí, sídlem zemanského rodu i pivovaru

26. květen 2023

Konicko je oblastí půvabných vesnic položených v krásné krajině Drahanské či Zábřežské vrchoviny. Ve druhé jmenované oblasti se nad proláklinou Rakoveckého údolí nachází náhorní plošina a na ní malebná obec Raková u Konice, jejíž historie stojí za zmínku a také za návštěvu.

Jméno obce je podle odborníků prý odvozeno od říčky s raky, tedy pravděpodobně blízké Pilávky. Raková u Konice se jmenuje až od roku 1945. Ve středověku byla uváděna jako Německá Raková, což prozrazuje, že byla původně kolonizována německy mluvícími obyvateli.

První zmínka o obci se dochovala už z roku 1286, kdy byla lénem moravského markraběte. V té době užíval po Rakové přídomku jakýsi Ješitbor. Od roku 1348, kdy připomíná Lutarch z Rakové je až poloviny 15. století doloženo několik příslušníků rodu používajícího přídomku z Rakové.

V roce 1447 získali osadu Drahanovští z Pěnčína a od nich v roce 1479 rytíři ze Švábenic, kdy byla obec připojena k laškovskému panství. Na počátku 16. století se obec stala sídlem příslušníků rodu zemanů z Bařic. Ti zde postavili tvrz, která se připomíná v 1540. Majitelé Rakové se pak rychle střídali. Tvrz naposledy připomíná v roce 1631, kdy Rakovou kupovala Ludmila Pivcovna, roz. Hamzová Zábědovic. Zanikla zřejmě v roce 1643, kdy vesnici vypálili Švédové a nebyla již obnovena. Dnes ani přesně netušíme, kde přesně tvrz stála.

Nebyla jedinou ztrátou obce za třicetileté války.  Před ní zde stál také pivovar, vinopalna, dvě hospody, panský dvůr a také svobodný mlýn nazývaný Pilavskej, který stával na samotě Rakovský žleb. Pálenici a pivovar také Švédové zničili a samotná obec měla po válce z původních 21 usedlostí obydlených jen sedm.

V roce 1669 získal statek s vesnicí klášter Všech Svatých v Olomouci, který jej opět připojil k laškovskému panství. Jezuité v roce 1728 rozparcelovali zdejší hospodářský dvorec, který rozdělili mezi nově příchozí obyvatele. V roce 1781 byl klášter zrušen a Raková byla majetkem náboženského fondu spravovaného státem. Jejím posledním feudálním majitelem byl od roku 1825 František Kolarz.

V roce 1896 byla v obci postavena škola. Budova existuje dodnes a slouží jako mateřská školka. Zajímavou stavbou je také zdejší kaple sv. Anny, která je zároveň hasičskou zbrojnicí. Byla vybudována v roce 1927 poté, co původní dřevěná obecní kaple shořela. Hasiči tak ušetřili a nová kaple se zvonicí je alespoň před ohněm díky zbrojnici v bezpečí. Obec od roku 1980 až 1990 patřila pod Bohuslavice a od roku 1991 se opět osamostatnila.

Najdeme zde však i starší památky. K nim patří Boží muka z roku 1661 či část pivovarského sklepa z 16. století. Ten se stal také inspirací pro myšlenku obnovy zdejšího pivovarnictví, kdy vznikl minipivovar, který se ke zdejší tradici hrdě hlásí.

Raková má krásné okolí, ale i procházka po zdejší návsi kolem rybníčku v jejím centru rozhodně láká do obce na návštěvu. Třeba i díky vzájemné náklonnosti zdejší divoké kachny a domácího kačera, kterou v době natáčení naší pohlednice okázale dávali najevo v hnízdní budce u rybníka.

Spustit audio