Řepka olejná. Dříve výdělečná plodina se dnes zemědělcům přestává finančně vyplácet

15. květen 2018

Zemědělce trápí klesající cena řepky. Ještě před několika lety jim plodina dobře vydělávala, za tunu dostávali i přes dvanáct tisíc korun. Teď je to sotva osm a půl tisíce a cena se tak blíží hranici ztrátovosti.

„Aktuální cena řepky nám dělá starosti. Myslím si, že osm tisíc za tunu řepky je jakási hraniční mez, pod kterou nebude zemědělec ochoten jít,“ popisuje uprostřed řepkového pole předseda zemědělského družstva Dub nad Moravou Jan Spáčilík.

Cenu plodiny ovlivňuje hlavně situace na globálním trhu s rostlinnými oleji. Podle Spáčilíka roli hrají i další faktory: „Samozřejmě na tom má podíl výroba metylesteru a míchání oleje jako složky naftové. Také to, že se řepky pěstuje čím dál víc a že už výroba několikátý rok přesahuje milion tun, je pravda. Ten trh je schopen vstřebat jenom určité množství.“

Zemědělské družstvo Dub nad Moravou řepku pěstuje zhruba na pěti stech hektarech. Pokud ale cena dále klesne, v budoucnu osevní plochu nejspíš omezí. Zcela ji nahradit jinou plodinou je ale podle Spáčilíka nereálné.

„Dneska není žádná velká cena ani u ječmene a u pšenice. Krmné plodiny jsou laciné. V loňském roce nám skončila kvóta u cukrovky, takže cena cukrovky je taky pryč. Těch možností pěstování moc není,“ říká.

Špatnou nahraditelnost řepky potvrzuje i předseda Agrární komory Olomouckého kraje Josef Hlavinka. „Určitě patří do našeho osevního postupu, protože pokud bychom se měli i této plodiny zbavit, tak nevím, co bychom tady pěstovali.“

V současnosti se řepka v Česku pěstuje na šestnácti procentech zemědělské půdy. V Olomouckém kraji je to zhruba stejně.

Spustit audio