Říčka Okluka na Prostějovsku změní během své pouti třikrát jméno

24. březen 2015
Česko – země neznámá

Má pramen v horách Drahanské vrchoviny, obtéká keltské oppidum, napájí rybník pod plumlovským zámkem i tamní přehradu, prosmýkne se Prostějovem, aby pak zavlažila úrodnou Hanou. Nakonec ještě proteče po mostě a pak pokorně splyne s Moravou. K tomu třikrát změní jméno, ale je to stále tatáž říčka. Jmenuje se Okluka, Hloučela a Valová a její údolí na horním toku je divukrásné.

Okluka sbírá vody těsně pod nejvyšší oblastí Drahanské vrchoviny. Pramenů má hned několik, ten nejdůležitější však vyvěrá v lesním masívu, kterému se zde říká Lipovský kup, východně od vesnice Lipová. Kousek nad pramenem se nachází ojedinělé rašeliniště, které je chráněno jako přírodní památka.

Také kousek pod pramenem řeka pomáhá udržovat něco málo ze zdejší původní přírody. Přírodní rezervaci Lipovské upolínové louky tvoří vlhká až podmáčená půda. Díky dostatku vláhy je na zdejších loukách vidět mnoho žlutých kvítků upolínu nejvyššího. A i jinak se zde zachovala pozoruhodná vlhkomilná a mokřadní společenstva rostlin, hmyzu a živočichů, která najdeme pouze v podobných nivách nepoznamenaných melioracemi.

O zdejší kříž se lidé poctivě starají

Současná podoba prastarého kříže na rozcestí v údolí Okluky

Říčka Okluka se na svém horním toku vyhýbá lidským sídlům, Lipovou mine pěkně z jihu a pak už vstupuje do malebného údolí, které obkružuje ostroh, na němž dávní Keltové postavili město, jemuž se dnes říká Staré hradisko.

Kdysi tudy vedla středověká stezka. Ne nadarmo měli Keltové své hradiště právě zde, kde mohli kontrolovat obchodníky procházející z Moravy do Čech. Starý kříž, který zde stojí na rozcestí, Kelty samozřejmě nepamatuje. Jeho historie je i tak pozoruhodná.

Poprvé byl vztyčen v roce 1885 před kaplí v nedaleké vesničce Seč. Když se místní hostinská rozhodla, že postaví na jeho místě kříž kamenný, musel se krucifix i s litinovým tělem Krista stěhovat. Místní obyvatelé mu vybrali místo právě na rozcestí na břehu Okluky, a tak od posledního roku první světové války stojí právě zde.

Rozcestí U Kříže za první republíky

Zajímavé je, že se o něj místní lidé starali i přesto, že tomu doba příliš nepřála. Poprvé byl opraven poté, co jej vyvrátilo počasí a hniloba v padesátých letech. Legenda však tvrdí, že to možná nebyl zub času, ale ruka někoho, komu symbol křesťanství vadil. Kříž nicméně místní vytvořili nový.

Stejné to bylo v osmdesátých letech, kdy kříž opět zchátral natolik, že spadl. Po Velikonocích roku 1987 byl nový kříž se starým tělem Krista posvěcen Františkem Ferdinandem Funkem. Právě od tohoto roku zde u paty kříže leží pískovcová deska s nápisem IN HOC SIGNO VINCES - V tomto znamení přemůžeš.

Nedaleko říčky se nachází studánka s dobrou vodou

Studánka U Seče

Okluka u kříže vytváří další podmáčené louky, které jsou plné jarních vlhkomilných rostlin. Pozoruhodné jsou i břehy, které zde nejsou zpevněné, a tak se tvoří štěrkové lavice nánosů a na druhé straně jizvy vymletých břehů. Kolem řeky tudy v zimě občas procházejí běžkaři, cyklisté pak volí okolní stezky.

Kousek odtud najdeme také studánku pod další chatovou osadou. Říká se jí „V Seči“ a je prý v ní nejen dobrá voda na pití, ale také vynikající voda na ředění slivovice. A to je na Moravě velmi cenná informace.

O kus dál pak řeka zamíří do osady Okluky, která jí dala jméno. Pod vesnicí tvoří řeka další zákrut a nad ní se na skále kdysi vypínal malebný Čertův hrádek. Dnes zde jsou už jen nepatrné zbytky zdiva. Byl postaven na přelomu 13. a 14. století a od roku 1512 je veden jako pustý.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5789.489333312355!2d16.876153808922837!3d49.515401413131805!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDMxJzAzLjgiTiAxNsKwNTInMzcuMCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1427193992816" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio