Roste v přírodě, ale i v ulicích měst. Zástupci kraje řeší likvidaci invazních druhů nepůvodních rostlin

27. únor 2024 08:56

Nepůvodní druhy rostlin se v Česku vyskytují v přírodě i ve městech. Výjimkou není ani Olomoucký kraj. Jeho pracovníci řeší, jak se s invazními rostlinami vypořádat. O pomoc při mapování výskytu těchto druhů požádali nejen ochránce přírody, ale i starosty nebo třeba vodohospodáře.

„Poslali jsme tabulku výskytu invazního druhu pajasanu,“ popisuje Jana Jaňourová z prostějovského spolku ochránců přírody Ajdony, jak reagovali na výzvu Olomouckého kraje o spolupráci při mapování invazních druhů rostlin v regionu.

V případě pajasanu jde v Prostějově o stovky více či méně vzrostlých rostlin. „Mateřské rostliny, které vypouští statisíce semen, jsou u nádraží, ale jsou i na Dolní ulicí. Průvan těmi koridory rozšiřuje ta semena. Takže už je to v celém městě,“ dodává Jaňourová.

Pajasan je rod dřevin, náležící do čeledi simarubovité. Rostl původně ve východní Asii od jihu po sever Australasie. Jedná se o rychle rostoucí listnaté stromy rostoucí do výšky 25–45 m, s větvemi širokými 40–100 cm. Listy jsou dělené na kopinaté lístky. (zdroj: Wikipedie)

Hejtmanství výskyt nepůvodních druhů rostlin začalo řešit poté, co loni v srpnu Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodiku pro jejich likvidaci. Mezi autory zásad regulace právě pro pajasan žláznatý patří Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd. Takto postup popisoval krátce po vydání metodiky. „Nejlépe se osvědčilo používat tzv. metodu injektáže, že se přes léto navrtá a aplikuje do těch děr herbicid, ta rostlina, ten strom se nechá odumřít a pak se může třeba za půl roku skácet,“ uvedl Pergl.

Krajští úředníci na přelomu roku oslovili ochránce přírody, obce v regionu, ale i významné správce vodních toků a lesů a také správce dopravní infrastruktury. Požádali je o poskytnutí o informace ohledně výskytu invazních druhů na jimi spravovaném území. Zaměřili se podle mluvčí kraje Aleny Minxové především na pajasan žláznatý, bolševník velkolepý a netýkavku žláznatou.

Již nyní víme, že výskyt všech těchto tří druhů rostlin je v našem kraji rizikový a je třeba se jejich regulací zabývat.
Alena Minxová, mluvčí Olomouckého kraje

„Již nyní víme, že výskyt všech těchto tří druhů rostlin je v našem kraji rizikový a je třeba se jejich regulací zabývat. Z hlediska šíření je výskyt invazních druhů rostlin nejrizikovější zejména podél vodních toků nebo dopravní infrastruktury, kudy se semena těchto rostlin dobře šíří,“ zmiňuje Minxová.

Úředníkům přišlo přes osmdesát odpovědí. Hejtmanství na základě získaných informací plánuje sjednotit postup jak a kde rostliny likvidovat. „To nám pomůže plánovaná opatření obecné povahy pro jednotlivé druhy invazních rostlin tzv. ušít na míru,“ dodává s tím, že opatření obecné povahy pro pajasan a bolševník kraj vydá ještě letos.

Chcete mít zprávy (nejen) z vašeho kraje pořád při ruce? Odebírejte Zprávy ČRo Olomouc ve svých podcastových aplikacích Můj Rozhlas, Spotify, Google Podcast nebo Apple iTunes.

Spustit audio