Rostou ve městě, a my si jich nevšímáme. Kytky, které jsou tu s námi rády, přestože je nepěstujeme

Jahodka indická
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jahodka indická

Na sídlišti vidíme před pokosením louky plné pestrých květů. V bažince pod hradbami objevujeme exotickou léčivku. Kolem trati potkáváme rostlinné migranty.

Lesní jahodu i jahodku, okrasnou rostlinu z východu, nacházíme při cyklovýletu s botanikem Václavem Dvořákem pod hradbami v olomouckých Bezručových sadech. Na skalách trčících ze zdiva olomouckého opevnění roste pestré společenství různých bylin i dřevin. Objevujeme džungli na březích Mlýnského potoka pod mostem na Masarykově třídě.

Zajímavou vzácnou bylinou z dob minulých je merlík smrdutý. Této drobné rostlině se líbí na historickém místě pod katedrálou svatého Václava. Jiný merlík, tentokrát původem z Austrálie, vidíme ve spárách mezi dlažbou na dalším historickém místě kdysi hlavního města Moravy – na Svatomichalském návrší. Na náměstí Republiky pod okrasnými truhlíky si našla místo kopřiva žahavka.